Klimafotavtrykket i fylkeskommunen blir mindre

Innlandet fylkeskommune har redusert klimagassutslippet i virksomheten med 12 prosent fra 2022 til 2023.

Tilskudd til å følge opp regionale planer

2,1 millioner kroner settes av til en tilskuddsordning som skal gjøre det lettere å følge opp to regionale planer.

Vil ha regionale føringer for sol- og vindkraft

Slike føringer skal sikre helhetlige og langsiktige vurderinger i vind- og solkraftsaker.

Hvilke effekter har hytteutbygging?

Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene er tatt i bruk. Det viser ny rapport. 

Uendrede klimagassutslipp i Innlandet

Utslippene i Innlandet gikk ned med kun 0,9 prosent fra 2021 til 2022. Dette viser nye utslippstall fra Miljødirektoratet.

– Vår tids største utfordring

Flere el-biler og forbud mot nedbygging av myr. Det var noe av det som kom på bordet under Natur- og klimakonferansen. 

Kraftløftet Innlandet lanseres 3. november

LO, NHO og Olje- og energidepartementet har igangsatt den nasjonale satsingen Kraftløftet. 

Klarte å stå imot "Hans"

Eit naturbasert flomsikringstiltak i Sør-Fron sikra området då ekstremværet herja.

Tiltak i vassdrag etter «Hans»

Hvordan rydde opp uten å bryte lakse- og innlandsfiskeloven? 

Det grønne Innlandet

Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.