Tilskudd til å følge opp regionale planer

2,1 millioner kroner settes av til en tilskuddsordning som skal gjøre det lettere å følge opp to regionale planer.

De to planene er Regional plan for samfunnstryggleik og Regional plan for klima, energi og miljø.

Øke kompetansen

Næringsliv, kommuner og frivillig sektor har alle sentrale roller i arbeidet med å følge opp planene.

Målet med tilskuddsordningen er å øke kompetansen og spre kunnskap om temaene i de to regionale planene. Ordningen skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom aktørene i Innlandet.

De som kan søke er kommuner og interkommunale politiske råd (IPR) i Innlandet og frivillige organisasjoner og beredskapsaktører.

Aktører i næringslivet kan delta som samarbeidspartner i prosjekter som andre søker om penger til.

Åker i Stange med  Mjøsa og Helgøya i bakgrunnen - Klikk for stort bilde100 000 kroner settes av til ryddeaksjoner langs vassdrag, som Mjøsa. Marit Thobiassen Strande

2,1 millioner kroner i 2024

Rammen for 2024 er 2,1 millioner kroner, og pengene fordeles slik:

  • 100 000 kroner til ryddeaksjoner langs vassdragene
  • 1 million kroner til tiltak som følger opp Regional plan for klima, energi og miljø
  • 1 million kroner til tiltak som følger opp Regional plan for samfunnstryggleik

Søknadsfristen i år er 1. september.

Det er også satt av 2,1 millioner kroner årlig til denne tilskuddsordningen de neste tre årene (2025–2027).

Fra 2025 skal midlene lyses ut årlig med frist 1. februar.

Politisk behandling

Flere politikere synes det begynner å bli for mange tilskuddsordninger i fylkeskommunen. Truls Gihlemoen (Frp) er en av dem. 

– Her lager vi en tilskuddsordning for å følge opp en plan vi nettopp har vedtatt. Vi må vedta færre planer hvis vi må betale folk for å skjønne dem etterpå, sa han og varslet at Frp ville stemme imot å opprette denne tilskuddsordningen.

Saken ble vedtatt med 13 mot Frps 2 stemmer.

Les sakspapirene PS 71/2024

Fylkesordfører Thomas Breen varslet for øvrig i møtet at det vil bli en gjennomgang av alle tilskuddsordninger til høsten.