Flerbrukshall, sykkelløype og dagsturhytter får spillemidler

Politikerne har vedtatt hvordan spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet skal prioriteres i Innlandet for 2023.

Spillemidlene (tippemidlene) skal fordeles på nærmiljøanlegg, som er anlegg for egenorganisert aktivitet, og ordinære anlegg. Den siste kategorien inkluderer anlegg for organisert idrett og friluftsliv.

Det er hovedutvalg for kultur som vedtar i hvilken rekkefølge anleggene skal prioriteres.

Saken ble enstemmig vedtatt da de behandlet saken onsdag.

Les sakspapirene PS 16/2023

Ordinære anlegg

Øverst på lista for ordinære anlegg kommer flerbrukshall ved Nordre Ål skole på Lillehammer. Søker er Lillehammer kommune.

Totenhallen B med Østre Toten kommune som søker er på andreplass, mens søknaden fra Nybygda idrettslag om fotballbane på idrettsplassen, som ligger i Ringsaker kommune, er prioritert som nummer tre.

Til sammen er det kommet inn 252 godkjente søknader med en samlet søknadssum på 387 millioner kroner. 98 av disse er tatt med i prioriteringslista.

Dagsturhytta og klima

Brun, liten hytte med store vinduer i skogkanten som er dagsturhytta på Otta. - Klikk for stort bildeDagsturhytta på Otta er en av seks dagsturhytter som får spillemidler. Tuva Eiklid Politikerne i Innlandet har vedtatt å satse på Dagsturhytta Innlandet, noe som gjenspeiles i prioriteringen av spillemidler. Seks slike hytter er prioritert ganske høyt oppe på lista.

Les mer om Dagsturhytta Innlandet

I tillegg er klima- og miljøhensyn prioritert i årets fordeling. Som eksempel blir sju søknader til kunstgressbane uten plastholdig innfyll prioritert.

Se hele lista: prioritering ordinære anlegg 2023 (PDF, 290 kB)

Nærmiljøanlegg

Når det gjelder nærmiljøanlegg er det søknaden fra Dovre idrettslag om å bygge en sykkelløype som er øverst på prioriteringslista. På de to neste plassene kommer Hernes idrettslag og Follebu skiklubb med hvert sitt anlegg for skilek.

Her kom det inn 64 godkjente søknader med en samlet søknadssum på 18 millioner kroner. 54 av disse er tatt med i prioriteringslista.

Se hele lista: prioritering nærmiljøanlegg 2023 (PDF, 196 kB)

Om ordningen

64 prosent av overskuddet fra spillvirksomheten gjennom Norsk Tipping går til idrettsformål. De viktigste målgruppene for bruken av dette overskuddet er barn og ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også et mål at personer som er lite fysisk aktive kommer i gang med aktivitet.

Spillemiddelordningen er søknadsbasert. Det er fylkeskommunen som fordeler spillemidler til de enkelte anleggene i fylket.

Fylkeskommunen følger opp kommuner og frivillige lag og foreninger som ønsker å søke om midler. Det skjer gjennom søkekurs, veiledning, befaringer og møter.

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som fordeler spillemidlene til fylkeskommunene.