Nyheter idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune

Innspillsmøte om spillemiddel-ordningen

Har du innspill til ordningen med spillemidler? Mandag 3. oktober kl. 11-14 kan du følge møtet på streaming her.

Gir støtte til friluftsplaner

Alle kommuner i Innlandet kan søke om 70 000 kroner for å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Spillemidler til multisporthall og skøyteanlegg

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag prioriteringen av spillemidler til ulike prosjekter i Innlandet.

Friluftslivsaktivitet og friluftsområder

62 tiltak innen friluftslivsaktivitet får til sammen 2,25 millioner kroner. 

Fysisk aktivitet i Innlandet

Et nytt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet viser at 3 av 10 er så aktive som de bør være.

Tilskudd til hopp, skøyter og hundekjøring

Tre store idrettsarrangement får tilskudd fra fylkeskommunen.

Kartlegging av friluftsområder sikrer natur

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en rapport med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i fylket.

Idrettshelter og prestasjoner i verdensklasse

VM i snøsport for parautøvere arrangeres på Lillehammer 12.–23. januar 2022. Fylkeskommunen bidrar med 1 million.

Søk om midler til friluftslivstiltak

Frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd som jobber for å fremme friluftslivsaktivitet, kan søke om midler.

Pengedryss til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur har i dag bevilget midler til blant annet gjennomføring av VM for juniorer i langrenn.

Til toppen