Flerbrukshall, sykkelløype og dagsturhytter får spillemidler

Politikerne har vedtatt hvordan spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet skal prioriteres i Innlandet for 2023.

50 får tilskudd til friluftsaktivitet

Stolpejakt er en av aktivitetene flere søkere har fått tilskudd til.

Penger til ski og ballett

Fylkesutvalget gir penger til Raw Air, ski-NM på Tolga og en internasjonal ballettkonkurranse.

Pengar til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å gje pengar til mellom anna kunstnarresidensar og kulturaktivitet for barn og ungdom.

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.

Innspillsmøte om spillemiddel-ordningen

Har du innspill til ordningen med spillemidler? Mandag 3. oktober kl. 11-14 kan du følge møtet på streaming her.

Gir støtte til friluftsplaner

Alle kommuner i Innlandet kan søke om 70 000 kroner for å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Spillemidler til multisporthall og skøyteanlegg

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag prioriteringen av spillemidler til ulike prosjekter i Innlandet.

Friluftslivsaktivitet og friluftsområder

62 tiltak innen friluftslivsaktivitet får til sammen 2,25 millioner kroner.