Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.

Innspillsmøte om spillemiddel-ordningen

Har du innspill til ordningen med spillemidler? Mandag 3. oktober kl. 11-14 kan du følge møtet på streaming her.

Gir støtte til friluftsplaner

Alle kommuner i Innlandet kan søke om 70 000 kroner for å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Spillemidler til multisporthall og skøyteanlegg

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag prioriteringen av spillemidler til ulike prosjekter i Innlandet.

Friluftslivsaktivitet og friluftsområder

62 tiltak innen friluftslivsaktivitet får til sammen 2,25 millioner kroner. 

Fysisk aktivitet i Innlandet

Et nytt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet viser at 3 av 10 er så aktive som de bør være.

Tilskudd til hopp, skøyter og hundekjøring

Tre store idrettsarrangement får tilskudd fra fylkeskommunen.

Kartlegging av friluftsområder sikrer natur

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en rapport med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i fylket.

Idrettshelter og prestasjoner i verdensklasse

VM i snøsport for parautøvere arrangeres på Lillehammer 12.–23. januar 2022. Fylkeskommunen bidrar med 1 million.

Til toppen