Lansering av Kompetansebanken

Innlandet fylkesbibliotek deltar i utviklingen av ny ressursplattform for bibliotekansatte i Norge.

Samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene

Illustrasjon - Klikk for stort bildeKompetansebanken Innlandet fylkesbibliotek Den viktigste oppgaven til fylkesbibliotekene er kompetanseheving av bibliotekansatte.

Gjennom arrangementer, workshoper, kursrekker, prosjektarbeid og rådgivning ønsker de å spre kunnskap og erfaringer som skal gjøre bibliotekene bedre rustet til å møte innbyggernes behov.

Nå har fylkesbibliotekene i samarbeid med Nasjonalbiblioteket utviklet en digital plattform for dette arbeidet: Kompetansebanken. 

Innholdet på den nye nettsiden vil bli produsert av fylkesbibliotekene og folkebibliotekene selv, mens Nasjonalbiblioteket vil ta seg av den tekniske utviklingen.

En egen ressursgruppe, ledet av Marius Græsby fra Innlandet fylkesbibliotek, vil koordinere samarbeidet og sørge for at plattformen fylles av relevant og oppdatert innhold. 

Folkebibliotekenes betydning

Økt samarbeid mellom bibliotekene i Norge er godt nytt for hele bransjen. I en tid hvor kunstig intelligens, falske nyheter og sensurering av bøker og meninger utgjør en økende trussel mot ytringsfriheten og demokratiet, vil kompetanseheving og økt samarbeid styrke bibliotekenes arbeid. 

– Kompetansebanken er viktig for fagkompetansen i norske bibliotek, sier fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter. Den viser at bransjen er innstilt på å ta et felles ansvar for å håndtere dagens utfordringer. 

I tillegg til at Kompetansebanken blir en plattform for nettkurs og andre læringsressurser, vil den også romme små og store tiltak som kan inspirere andre. Når et bibliotek i Østerdalen gjennom et spesielt vellykket opplegg er det nyttig å spre informasjon om det til andre bibliotek med lignende forutsetninger. 

Innhold og muligheter

Ved lanseringstidspunktet inneholder Kompetansebanken 19 ulike nettkurs og en mengde læringsressurser om ulike temaer. Fra startpakke om meråpent bibliotek, håndbok om bokprat, en digital verktøykasse om konflikthåndtering til startpakke i samskaping og nettkurs i spillformidling. Man kan fordype seg i ulike metoder å formidle på nett, bibliotekdidaktikk, GDPR og søk. I tillegg til mye annet. 

– Innholdet på Kompetansebanken er bare begynnelsen, understreket Marius Græsby ved lanseringen. Sammen skal vi jobbe for at dette blir en plattform som alle bibliotekansatte i Norge får stor nytte av.