Eventyr og historiske funn

Bokbussen har arrangert en eventyrquiz på skolene i Innlandet. Premien er en klassetur til et utgravingssted i fylket vårt.

I samarbeid med Kulturarv ønsker Fylkesbiblioteket å invitere elevene til en opplevelsesrik historietime.

Eventyr

Bilde av Trygve Ramnefjell og elev fra 5. trinn på Skotterud skole - Klikk for stort bildeTrygve Ramnefjell og elev fra 5. trinn på Skotterud skole Bokbussen Bokbussen har vært på eventyrferd i fylket.

Det er vel kanskje ikke så ulikt hvordan det ellers pleier å være i det daglige, men Bokbussens to ferdamenn har i den senere tid satt eventyr-tema på dagsorden, og løftet kjente og kjære eventyr opp av skreppa.

Formålet har vært å friske opp kunnskapen om våre gamle eventyr gjennom en eventyr-quiz for 4. – 7. trinns elever.

Trinnene dannet hvert sitt lag og konkurrerte mot hverandre i eventyrkunnskap. Bokbussens formidler Trygve Ramnefjell ledet quizen i plenum, og lagene avga svarene gjennom sin talsperson.

Poengene ble sirlig notert av overdommer Jens Erik Kjelstad, som etter 10 spørsmål med alternativer hadde vinnerlaget klart. Eventyrene var hentet hovedsakelig fra Norge, England og Tyskland.

De yngste var best

I vår enorme eventyrverden er det ikke alltid enkelt å huske alt, som titler og navn. Det er nødvendig å holde tunga rett i munnen for å klare å skille detaljene fra hverandre, så man ikke blander eventyrene sammen.

Engasjementet og innsatsen til elevene har vært både synlig og hørbart, og temperaturen i quizlokalene steg eventyrlig høyt til tider, men elevene klarte utfordringen fabelaktig godt. Interessant er det, at 4. trinn ble det mestvinnende trinnet i denne målgruppa.

Den yngste gruppa tok altså innersvingen på de eldre medelevene i over en tredjedel av tilfellene. Akkurat slik Askeladden gjorde det mot sine eldre brødre.

Enhver historie er alltid inspirert av virkeligheten

null - Klikk for stort bildeEn fornøyd arkeolog Kjetil Skare får overlevert et sverd fra Hjalmar Rogne. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre. Vi har lært at eventyrene ikke er sanne, ti de er for utrolige og fantastiske. Likevel: når det står, at «dette hendte for lenge siden», så kan vi velge å tro at det er sant.

Sverdet som Askeladden finner i Soria Moria, kan for eksempel være et sagnomsust sverd fra middelalderen, som folk fortalte historier om.

Det kan være mer under overflaten enn det vi er lært opp til å tro, og eventyrene forteller oss, at «den som går lenger, vil oppdage mer». Når vi også vet at «enhver historie alltid er inspirert av virkeligheten», så er kanskje eventyrene litt sanne likevel?

Premie

Alle skolene har fått et vinnerlag til syvende og sist, og disse lagene er med på en trekning om en klassetur til et av fylkets aktuelle utgravningssteder.

Sammen med Kulturarv ønsker Bokbussen å invitere en vinnerklasse til et av de mange utgravningsstedene, for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt vår kulturarv og historiske røtter. Det å øve opp nysgjerrigheten er viktig for å oppnå forståelse og kunnskap – både når man skal finne seg en levevei og i livet for øvrig.

Klasseturen vil finne sted på vårparten når bestemmelsesstedet er avgjort.

Tekst: Trygve Ramnefjell, litteraturformidler på Bokbussen og rådgiver for Innlandet fylkesbibliotek.