Alt sammen, på biblioteket

Nasjonal bibliotekkampanje starter 14. juni og varer frem til  11. september.

Kampanje i bibliotek - Klikk for stort bilde Oda Hveem Alle fylkene samarbeider om en ny kampanje som skal synliggjøre folkebibliotekenes tilbud inn mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september 2023. Hovedtema for kampanjen er folkehelse og sosial inkludering, og hovedmålgruppa er innbyggere.

Mediebanken

Kampanjen skal synliggjøre bibliotekenes tilbud, gi økt bruk og nå ut til nye og eksisterende lånere. Det er et mål å øke bevisstheten om at bibliotekene er viktige for å oppnå god folkehelse og sosial inkludering. 

Vi inviterer alle folkebibliotek i Norge til å ta i bruk materialet og bidra til fullt trøkk i kampanjeperioden. Sammen er vi sterke!

Alt sammen, på biblioteket

Slagordet for kampanjen er «Alt sammen, på biblioteket». Alt sammen = alle tjenestene og hele tilbudet bibliotekene gir. Ordet sammen symboliserer også fellesskap, den sosiale arenaen, inkludering og mangfold.

Kampanjeperiode

Kampanjen starter onsdag 14. juni og varer til 11. september.

Kampanjemateriale

Det er laget 4 uttak/budskap som er tilpasset ulike flater og kanaler:
•    Innhold til sosiale medier, feed-format og story-format
•    Bilder til informasjonsskjermer, 9:16 og 16:9
•    Plakater til trykk og print selv, A3 og A4
•    Illustrasjonsbilder til nettsider, 16:9

Målformer

Kampanjen er tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Det jobbes også med noen av uttakene på nordsamisk og sørsamisk.

Nedlastbare filer

Kampanjematerialet lastes ned fra NTB mediebank via Bibliotek24. Materialet kommer i mediebanken så snart det er klart. Det meste vil ligge klart i løpet av mandag 12. juni.

Lenke til informasjon og registrering til mediebanken. Det er en bruker på mediebanken per folkebibliotek. Det tar et par virkedager før du får tilgang.

Spredning

Det er viktig å være synlig og nå innbyggerne på ulike flater og i ulike kanaler som er relevant for målgruppa. Heng opp plakater i bibliotekrommet og andre steder i kommunen. Bruk informasjonsskjermer, sosiale medier og nettsider.

I tillegg blir det digital annonsering i sosiale medier og i regionaviser.

Kampanje på bussene i Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek har tatt initiativ til å fronte bibliotekkampanjen på bussene i Innlandet. Kampanjebilder vil rulle og gå på infoskjermene i bussene fra uke 26 til 29 og fra uke 33 til 36 med forskjellig uttrykk. Ettersom det kun koster 10 kroner i hele sommer å ta bussen i juli så kan dette gi god uttelling.

Arbeidsgruppen

Ved spørsmål, ta kontakt med arbeidsgruppa for kampanjen.
Anne Haugen Pihl, e-post: Anne.Haugen.Pihl@vlfk.no
Bjørnar Skjesol, e-post: bjosk@trondelagfylke.no
Linn T. Sunne, e-post: linn.t.sunne@innlandetfylke.no
Silje Stener, e-post: siljest@viken.no