Bibliotektjenester

Innlandet fylkesbibliotek vil samle og synliggjøre ulike regionale, nasjonale og internasjonale fellestjenester til nytte og bruk for bibliotekene i Innlandet. 

Noen av disse tjenestene er kun tilgjengelig på ditt lokale bibliotek hvor det må fremvises et Nasjonalt lånekort.

Gratis digitale fellestjenester finner du også på digibibinnlandet.no

Tjenester

Nasjonale tjenester og databaser