Bibliotektjenester

Innlandet fylkesbibliotek vil samle og synliggjøre ulike regionale, nasjonale og internasjonale fellestjenester til nytte og bruk for bibliotekene i Innlandet. 

Noen av disse tjenestene er kun tilgjengelig på ditt lokale bibliotek hvor det må fremvises et Nasjonalt lånekort eller Bibliotekkortet.

Regionale bibliotektjenester

Nasjonale digitale bibliotektjenester og databaser