Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

Tilskudd til lader for elbil

29 søkere får tilskudd til å etablere normalladere til elbil.

Vassdragsmidler til 12 tiltak

Tiltakene som skal utføres, er blant annet universell utforming av småbåthavn og oppsetting av utedo ved Gudbrandsdalslågen.

Støtter bedre kommunikasjon med hyttefolket

I årets siste møte var utvalg for næring positive til å gi tilskudd til en rekke prosjekter. Ett av prosjektene handler om å innføre en digital løsning for kommunikasjon med deltidsinnbyggerne.

Satser på voksenopplæring

Voksenopplæring er en av vinnerne i fylkesbudsjettet for 2021-2024 etter den politiske  behandlingen. 

Vil ha stemmerett for 16-åringer

Et flertall i fylkestinget ønsker at 16-åringer skal få stemmerett ved lokalvalg.

Tilbudsstruktur på samme nivå

Innlandet fylkesting vedtok onsdag en tilbudsstruktur for videregående opplæring for skoleåret 2021/2022 på samme nivå som for inneværende skoleår.

Tron Bamrud får ny tittel

Tittelen fylkesrådmann blir erstattet med fylkeskommunedirektør. Det vedtok fylkestinget onsdag.

22 kulturprosjekter får nær 4 millioner kroner

Utvalg for kultur er positive til å fordele 3,83 millioner kroner til 22 kulturprosjekter i Innlandet.

Midler til omstillingsarbeid

Utvalg for næring mener at kommunene Sel, Nord-Aurdal og Kongsvinger skal få midler for å sikre arbeidsplasser i sine regioner.

Satser videre på forskning

Innlandet fylkeskommune viderefører deltakelsen i FORREGION i minst ett år til.

Til toppen