Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune
Nyheter politikk

Fylkestinget vedtok å opprette et usikkerhetsfond knyttet til ekstra tap og utgifter i forbindelse med koronapandemien. Men fondet ble 16 millioner kroner mindre enn i fylkesrådmannens forslag.

Flertallet i fylkestinget mener et hovedsykehus i Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua.

Skogstjerne er fylkesblomsten i Innlandet.

Fylkestinget har bestemt at skogstjerne skal være fylkesblomsten i Innlandet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Even Aleksander Hagen trakk fram det mangfoldige Innlandet i fylkesordførerens tale i forkant av debatten om fylkesbudsjett 2021.

Innlandet fylkeskommune støtter Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsakkreditering. Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Innlandet fylkeskommune starter opp arbeidet med en plan for hvordan all fylkeskommunal virksomhet skal være fossilfri innen 2025.

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Utvalg for utdanning går imot fylkesrådmannens innstilling og ønsker å etablere en landslinje for storvilt på Solør videregående skole.

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

Til toppen