Nyheter politikk

Foreslår sørsamisk navn på Innlandet

Fylkesutvalget sender forslag til sørsamisk navn på Innlandet og Innlandet fylkeskommune på høring.

Positiv til solkraftverk

Politikerne er positive til etablering av Bronkemoen solkraftverk, men har noen forbehold.

Penger til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet prosjekter innenfor reiseliv og matfag.

Flere tiltak får spillemidler

Innlandet fikk drøyt 7 millioner kroner mer i spillemidler for 2023 enn forventet. Dermed får flere tiltak penger.

Støtter endring av vernegrense

Fylkesutvalget støtter at vernegrensen for Lågendeltaet endres, slik at ny E6 kan bygges som planlagt.

Millioner til internasjonale prosjekter

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi penger til fem prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere.

Frisklivsmidler til 16 tiltak

16 tiltak får til sammen drøyt 1,8 millioner kroner innenfor ordningen for kommunale frisklivstiltak.

12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Reddet halvparten av skoletilbudene

Politikerne reddet 10 av skoletilbudene på fylkeskommunedirektørens kuttliste.

Mer penger til fylkesveg

Når budsjettet for 2023 skal justeres, velger politikerne å sette av mer penger til fylkesveg.