Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

Elrond kan bli gratis

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen at ferjestrekningen på Randsfjorden blir gratis.

Millioner til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi midler til blant annet prosjekter innenfor reiseliv, naturbruk og lokalmat.

Spillemidler til multisporthall og skøyteanlegg

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag prioriteringen av spillemidler til ulike prosjekter i Innlandet.

Vassdragsmidler til 15 tiltak

Røyeprosjektet i Sølensjøen i Rendalen er ett av 15 tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Samarbeidsavtale med NTNU

Innlandet fylkeskommune har inngått en strategisk samarbeidsavtale med NTNU.

12 skoletilbud reddet

Politikerne reddet 12 av 22 truede linjer i sitt møte om tilbudsstrukturen i de videregående skolene neste skoleår.

Støtter HINNs universitetskamp med 7 millioner

Innlandet fylkeskommune støtter og bygger opp under Høgskolen i Innlandet sitt arbeid for å få universitetsstatus.

Ny budsjettallianse fordelte 250 millioner

Vel en kvart milliard kroner av fjorårets gode økonomiske resultat fant nye formål i fylkestinget torsdag.

Jordbruket trenger en avklaring

Fylkesutvalget i Innlandet med håndsrekning til landbruket.

Innlandet vil beholde Gran

Gran kommune vurderer hvilket fylke de skal tilhøre. - Bli i Innlandet, oppfordrer fylkespolitikerne.

Til toppen