Nyheter politikk

Klær med gruppenavn blir forbudt på skolene

Etter en lang debatt falt flertallet i fylkestinget ned på å forby klær med gruppetilhørighet på videregående skoler.

Klimafotavtrykket i fylkeskommunen blir mindre

Innlandet fylkeskommune har redusert klimagassutslippet i virksomheten med 12 prosent fra 2022 til 2023.

Mer penger til fylkesveg

Fylkestinget vedtok å gi mer penger til fylkesveg da de justerte budsjettet for 2024 onsdag.

Ny tilskotsordning for lokal samfunnsutvikling

Fylkesutvalet vedtok tysdag å opprette ei ny tilskotsordning for lokal samfunnsutvikling i distriktskommunane.

Tilskudd til å følge opp regionale planer

2,1 millioner kroner settes av til en tilskuddsordning som skal gjøre det lettere å følge opp to regionale planer.

Vil ha regionale føringer for sol- og vindkraft

Slike føringer skal sikre helhetlige og langsiktige vurderinger i vind- og solkraftsaker.

1,3 millioner kroner til frisklivstiltak

10 prosjekter får til sammen 1,3 millioner kroner til frisklivs-, lærings, og mestringstilbud.

Nær 54 millionar kroner til breiband

Hovedutval for næring fordelte onsdag nesten 54 millionar kroner til 34 breibandsprosjekt.

Vil forby klær med gruppenavn på skolen

Formålet er å motvirke ekskludering av elever i videregående skole.

Penger til bioteknologi og bedriftsutvikling

To prosjekter innen bioteknologi og utvikling av små og mellomstore bedrifter får tilskudd.