Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

Millioner til kultur

Hovedutvalg for kultur har fordelt over 6,6 millioner kroner. Av dette 4,8 millioner i spillemidler.

Vedtok planprogrammene for regionale planer

Arbeidet med de tre regionale planene for inkludering, klima, energi og miljø og samferdsel begynner til høsten.

To millioner til stedsutvikling av kommunesentre

Seks kommunesentre har fått støtte for å bli mer attraktive bo- og arbeidsplasser.

7,5 millioner til reiselivet

Hovedutvalg for næring har bevilget knappe 7,5 millioner til ulike reiselivsprosjekter i Innlandet.

Fylkeskommunale priser

Fylkeskommunen oppretter tre nye priser. De fleste gamle priser avvikles, men kulturprisen overlevde i fylkestinget.

Handlingsplan for psykisk helse

Det er tidligere satt av 10 millioner til satsing på psykiske helse. Nå skal pengene brukes til ungdommens beste.

Valgte fylkeskommunal PP-tjeneste

PP-tjenesten for de videregående skolene blir drevet av fylkeskommunen, og organiseres i fem regioner.

Voksnes læring i Innlandet

Voksnes læring skal organiseres med ni sentre med egne ledere i en desentralisert struktur som dekker hele fylket.

Høyhastighets bredbånd til alle i 2025

Alle innbyggerne i Innlandet skal få tilgang på minst 100 megabit i sekundet.

Betaler for å beholde tannleger i distriktene

Tannleger i noen kommuner vil få et årlig tillegg for å sikre stabilitet i bemanningen.

Til toppen