Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

Stor vilje til å ta imot flyktninger

Det er stor vilje i kommunene i Innlandet til å bosette flere flyktninger. Det er tilbakemeldingen fra kommunene på spørsmål om hvilken kapasitet de har.

Ja til landslinje i fjellfriluftsliv

Alle i fylkestinget er positive til å opprette en landslinje i fjellfriluftsliv ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom.

Gode resultater i et spesielt skoleår

90,9 prosent av elevene i Innlandet fullførte skoleåret 2019/2020. Det er det beste årsresultatet noen gang målt i Innlandet.

- Distriktsfiendtlig statsbudsjett

- Inntektssystemets omfordeling skal gi like muligheter uansett hvor vi bor. Dette er ikke tilfelle, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen til kommunal- og forvaltningskomiteen mandag.

Overgangsordning for reiselivet

Som en overgangsordning får destinasjonsselskapene i gamle Oppland til sammen 2,7 millioner kroner i 2020.

84 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

25 kommuner i Innlandet får til sammen 84 millioner kroner til bredbåndsutvikling.

Positive til trygge bønder

Utvalg for næring er positive til at prosjektet «Trygg bonde» skal få nesten 3,5 millioner kroner.

Satser på inkludering, samfunnssikkerhet og klima

Fylkestinget vedtok Innlandsstrategien i et ekstraordinært møte onsdag.

Fylkesutvalget splittet om TV-aksjonen

Etter en lang debatt vedtok et splittet fylkesutvalg å gi 260 000 kroner til årets TV-aksjon, som skal gå til WWF.

Vil forstå effekter av vindkraft på vilt

Gjennom et svensk-norsk prosjekt, skal Høgskolen i Innlandet blant annet se på hvilke effekter vindkraftutbygging kan ha på vilt.

Til toppen