Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

Fire priser i Innlandet

Fylkesutvalget vedtok tirsdag hvilke kriterier som skal gjelde for de fire prisene fylkeskommunen skal dele ut.

Skal løfte fram naturbruk

Elever og lærere ved de fire naturbruksskolene i Innlandet skal bidra til å gjøre tilbudet mer synlig og attraktivt.

Viderefører dagens tilbudsstruktur

De tilbudene som ble lyst ut for skoleåret 2021/2022 videreføres i hovedsak for neste skoleår.

91,9 prosent fullførte forrige skoleår

Aldri før har så mange i Innlandet fullført og bestått videregående skole som i skoleåret 2020/2021.

Fart, miljø og trafikksikkerhet

Politikerne i fylkesutvalget er ikke helt enige i hva som er viktigst når E6 skal bygges ut fra Roterud til Storhove.

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

60 millioner kroner til bredbånd

22 prosjekter får til sammen drøyt 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Millioner til kultur

Hovedutvalg for kultur har fordelt over 6,6 millioner kroner. Av dette 4,8 millioner i spillemidler.

Vedtok planprogrammene for regionale planer

Arbeidet med de tre regionale planene for inkludering, klima, energi og miljø og samfunssikkerhet begynner til høsten.

Til toppen