Nyheter politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter politikk

52 friluftslivsaktiviteter får tilskudd

Friluftsliv for innvandrerkvinner og opplæring i innlandsfiske er to av prosjektene som får tilskudd.

41 millioner kroner til kulturminnevern

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å tildele drøyt 41 millioner kroner til fem tilskuddsordninger innenfor kulturminnevern og kulturarv.

Reiseliv og industri får omstillingsmidler

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å sette av 2,25 millioner kroner til særskilte satsinger innenfor reiseliv og utsatt industri.

Anbefaler regional PP-tjeneste

Hovedutvalg for utdanning mener en desentralisert fylkeskommunal PP-tjeneste organisert i regioner er det beste for Innlandet. Nå sendes saken på høring.

20 partier vil stille til valg

20 partier har levert inn lister i Innlandet til stortingsvalget 13. september.

Folk i hele fylket

Fylkesutvalget ønsker å opprettholde et spredt bosettingsmønster og sørge for tjenester i hele Innlandet.

Tre planprogram på høring

Planprogrammene for inkludering, samfunnssikkerhet, og klima, energi og miljø sendes ut på høring.

4 millioner kroner til innovasjonsselskap

Klosser innovasjon får mest med 1,74 millioner kroner. Dette er basert på antall bedrifter og kontorer de har i fylket.

Anbefaler desentralisert modell for voksnes læring

Hovedutvalg for utdanning ønsker en desentralisert organisering av voksnes læring. Nå sendes saken ut på høring.

Splittet om hovedsykehus

Fylkestinget vedtok å anbefale Helse Sør-Øst å legge nytt hovedsykehus til Moelv. Forslaget fikk 38 av 57 stemmer.

Til toppen