Millioner til fem svensk-norske prosjekter

Fem prosjekter fra Innlandet får til sammen nær 13,4 millioner kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Det ble klart etter at styringskomiteen i Sentrale Skandinavia gjorde sitt vedtak for inneværende søknadsrunde 24. mai. Den nøyaktige summen for de tre prosjektene er 13 380 500 kroner.

Samlet verdi for de fem grenseoverskridende prosjektene er på nærmere 85 millioner kroner. Prosjekteiere er Sykehuset Innlandet, Digital Innlandet, Norwegian Wood Cluster, Skogkurs og Marker kommune.

I tillegg til de statlige midlene, har alle de fem prosjektene også fått fylkeskommunale midler:

Millioner til internasjonale prosjekter

Video gir bedre behandling

Ambulansearbeider med pasient i ambulansen snakker med lege på videolink - Klikk for stort bildeParamedic Tom Bakken har videokontakt med lege for å få veiledning. Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet får 3,6 millioner kroner til prosjektet Prehospital Video i Samverkan 2. Prosjektet bygger videre på lærdommen og resultatene fra et tidligere gjennomført prosjekt mellom de samme partnerne. Partner på svensk side er PICTA Prehospital Innovationsarena.

Prosjektet går blant annet ut på å ta i bruk videokamera i ambulansene, slik at personell og pasient lettere kan kommunisere med lege der det er lang reisevei til sykehus.

- Sykehuset Innlandet har jobbet systematisk med å utvikle video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester i snart fem år. Erfaringene viser at videoløsningene tilrettelegger for at ambulansepersonell får veiledning fra lege til å iverksette mer riktig behandling tidligere. Dette har stor innvirkning på både pasientens opplevelse, helsetjenestens ressursbruk og samfunnets generelle beredskap, sier divisjonsdirektør prehospitale tjenester Geir Kristoffersen.

Styrke digital sikkerhet

Gunn Mari Sund Rusten i Digital Innlandet og Ingrid Ingvars i Stiftelsen Compare - Klikk for stort bildeProsjektleder på norsk side Gunn Mari Sund Rusten i Digital Innlandet og på svensk side Ingrid Ingvars i Stiftelsen Compare Stiftelsen Compare Digital Innlandet får 3,8 millioner kroner til et 3-årig prosjekt som skal forsterke kapasiteten for innovasjon knyttet til cyber- og samfunnssikkerhet. Partner på svensk side er techinnovasjonsklyngen Compare, som holder til i Karlstad.

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke og utvikle Innlandets og Värmlands kapasitet til å drive forskning og innovasjon innenfor cyber- og samfunnssikkerhet. Tanken er at partnerne i Innlandet og Värmland sammen kan få stor nok tyngde og kapasitet til bedre utvikling enn de hadde fått hver for seg.

- De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på cybersikkerhet og trusler mot samfunn, næring og privatpersoner. IT og cyberrelaterte næringer er i vekst, og det er stor etterspørsel etter løsninger som sikrer motstandsdyktighet mot angrep, samt kompetanse knyttet til sikkerhet og personvern. Den geopolitiske situasjonen siden 2022 aktualiserer et forsterket nasjonalt samarbeid innen feltet, og et mulig svensk NATO-medlemskap åpner dører for nye samarbeidsflater knyttet til blant annet data- og informasjonsdeling, sier prosjektleder på norsk side Gunn Mari Sund Rusten.

Kobler bedrifter innen biøkonomi

Berit Sanness og Sandra Sundbäck - Klikk for stort bildeLeder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck. Norwegian Wood Cluster Norwegian Wood Cluster får 3 millioner kroner til å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet med sin svenske partner Paper Province. Begge partnerne er klynger innenfor bioøkonomi.

Prosjektet skal bidra til å øke små og mellomstore bedrifters evne til å omstille seg og bli mer kommersielle. 

De to klyngene utfyller hverandre. Mens Paper Province er spesielt sterke innenfor emballasje, er Norwegian Wood Cluster sterke innenfor trebyggeri.

- Vi ønsker å bidra til interessante koblinger mellom bedrifter på tvers av grensen på området sirkularitet og skoglig bioøkonomi. Interregprosjektet gir oss en god plattform for dette koblingsarbeidet, sier klyngelederne på svensk og norsk side, Sandra Sundbäck og Berit Sanness.

Skogsarbeid og besøksnæringer

Skogbrukets kursinstitutt får 1,8 millioner kroner til prosjektet Grenseløs arbeidskraft til skogs. Svensk partner er Skogstyrelsen.

Målet med prosjektet er å øke interessen for å jobbe i skogen. Det er også et mål å gi de som allerede jobber i skogen muligheten for å heve kompetansen sin.

Marker kommune får 1,2 millioner kroner til et prosjekt der målet er å utvikle besøksnæringen på en innovativ og bærekraftig måte. Hovedmålgruppa for prosjektet er små og mellomstore bedrifter i prosjektområdet, i tillegg til bedrifter som planlegger å etablere seg her.

Marker kommune i Viken er prosjekteier på norsk side, mens Grue i Innlandet, Aremark og Aurskog-Høland er deltakere. På svensk side er Säffle kommun prosjekteier, med Torsby og Årjäng som deltakere.

Søk innen 15. september

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til samarbeidsprosjekter mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører fra Innlandet kan søke.

Innlandet fylkeskommune har også avsatt søkbare midler til Interreg Sverige-Norge prosjekter. Neste søknadsfrist for hovedprosjekter er 15. september, mens til forprosjekter og småskala-prosjekter kan du søke hele året.

Les mer om Interreg Sverige-Norge