Millioner til internasjonale prosjekter

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi penger til fem prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere.

Norske pengesedler - Klikk for stort bilde Mostphotos Prosjektene er alle innenfor rammene til Interreg Sverige-Norge-programmet. Dette er et EU-program som gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen.

Midlene fylkesutvalget bevilget tirsdag er regional medfinansiering fra Innlandet fylkeskommune. Forutsetningen for at prosjektene får disse pengene, er at de også får EU-midler fra Interreg Sverige-Norge.

Video i helsetjenesten

Sykehuset Innlandet får 1,5 millioner kroner til prosjektet Prehospital Video i Samverkan 2. Prosjektet bygger videre på lærdommen og resultatene fra et tidligere gjennomført prosjekt mellom de samme partnerne. Partner på svensk side er PICTA Prehospital Innovationsarena.

Prosjektet går blant annet ut på å ta i bruk videokamera i ambulansene, slik at personell og pasient lettere kan kommunisere med lege der det er lang reisevei til sykehus.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener at pasientene gjennom dette prosjektet vil kunne få tilgang til mer riktig pleie uavhengig av hvor personen bor eller befinner seg.

Samen ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 65/2023

Cybersikkerhet

Digital Innlandet får 1,395 millioner kroner til et prosjekt innenfor cyber- og samfunnssikkerhet. Partner på svensk side er techinnovasjonsklyngen Compare, som holder til i Karlstad.

Digital Innlandet er et nettverk med 70 virksomheter som utgjør et kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon.

Bedre utvikling sammen

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke og utvikle Innlandets og Värmlands kapasitet til å drive forskning og innovasjon innenfor cyber- og samfunnssikkerhet. Tanken er at partnerne i Innlandet og Värmland sammen kan få stor nok tyngde og kapasitet til bedre utvikling enn de hadde fått hver for seg.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 66/2023

Gjenvinning og ombruk

Norwegian Wood Cluster får 1 millioner kroner til å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet de har med sin svenske partner Paper Province. Begge partnerne er klynger innenfor bioøkonomi. Norwegian Wood Cluster har 36 medlemmer, som blant annet Glommen Mjøsen Skog, Moelven Industrier og NTNU Gjøvik.

Prosjektet skal bidra til å øke små og mellomstore bedrifters evne til å omstille seg og bli mer kommersielle. Dette skal de gjøre ved å effektivisere, styrke og organisere innovasjonsarbeidet over grensa med gjenvinning og ombruk innenfor skognæringen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 64/2023

Vil øke interessen for skogsarbeid

Skogbrukets kursinstitutt får 600 000 kroner til prosjektet Grenseløs arbeidskraft til skogs. Svensk partner er Skogstyrelsen.

Målet med prosjektet er å øke interessen for å jobbe i skogen. Det er også et mål å gi de som allerede jobber i skogen muligheten for å heve kompetansen sin.

For å få til dette, skal de i prosjektet se på å bruke ny teknologi, nye arbeidsmetoder i tillegg til å samarbeide med forskere.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 63/2023

Besøksnæringer ved grensa

Marker kommune får 233 000 kroner til et prosjekt der målet er å utvikle besøksnæringen på en innovativ og bærekraftig måte. Hovedmålgruppa for prosjektet er små og mellomstore bedrifter i prosjektområdet, i tillegg til bedrifter som planlegger å etablere seg her.

Marker kommune i Viken er prosjekteier på norsk side, mens Grue i Innlandet, Aremark og Aurskog-Høland er deltakere.

På svensk side er Säffle kommun prosjekteier, med Torsby og Årjäng som deltakere.

På langs sikt skal prosjektet føre til blant annet økt omsetning for lokale bedrifter, flere etableringer, og økt digital synlighet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 67/2023