Endring i ordning for unges tannbehandling

Alle unge i alderen 21–24 år får nå 75 % rabatt hos offentlige tannklinikker, mens 25–26-åringene mister sin rabatt.

25–26-åringer får ikke rabatt likevel

Først vedtok Stortinget at 23–26-åringer skulle få 50 % rabatt på tannbehandling på offentlige tannklinikker fra 1. januar 2023. Dette er nå endret.

Fra 27. mars 2023 får du ikke lenger rabatt hvis du fyller 25 eller 26 år i behandlingsåret.

Større rabatt for 21–24-åringene i stedet

Stortinget vedtok i stedet at de som fyller 21–24 år i behandlingsåret får 75 % rabatt. Da videreføres den samme rabatten som man har når man er 19–20 år. 

Endringen i ordningen kommer etter innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Se Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud 2023

Hvem får rabatt ifølge den nye ordningen?

Alle som er født i 1999 til og med 2002 – det vil si deg som fyller 21–24 år i løpet av 2023.

  • Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 24 år.
  • Du får 75 % rabatt på tannhelsetjenester når du blir behandlet på en offentlig tannklinikk.
  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Husk at du også har gratis behandling i den offentlige tannhelsetjenesten fram til du har fylt 18 år, og 75 % rabatt i alderen 19–20 år.

Automatisk rabatt hos offentlige tannklinikker

Du får automatisk rabatt når du betaler, men det forutsetter behandling på en offentlig tannklinikk. Se prisliste

Tannbehandling hos privat tannlege gir ikke 75 % rabatt.

Klikk for stort bilde Mostphotos