De viktigste vegene blir brøytet først!

Våre entreprenører er klare til å brøyte og strø alle fylkesvegene i vinter, men vegene vil ha ulik standard. 

Vinteren nærmer seg. De viktigste fylkesvegene blir brøytet først.  - Klikk for stort bildeVinteren nærmer seg. De viktigste fylkesvegene blir brøytet først. Steinar Svensbakken, Innlandet fylkeskommune Innlandet fylkeskommune eier og drifter nær 7000 kilometer fylkesveg.

Klare for vinterdrift

- Entreprenørene er nå klare til vinterdrift av fylkesvegene, noe som omfatter brøyting, strøing og salting av vegene. En god vinterdrift er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vegene, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for veg i Innlandet fylkeskommune.

Minst hver sjette time

Fredheim forteller at Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en standard som definerer hvordan fylkesvegene skal driftes.

- Standarden har tidsintervaller og frister for når og hvor ofte veger skal brøytes og strøs. Intervallene avhenger blant annet av hvor mye trafikk og hvilken vinterdriftsklasse vegen har, fortsetter Fredheim.

Et tidsintervall er den tiden det tar mellom hver gang et bestemt punkt på vegen blir brøytet og/eller strødd ved nedbør. Intervallet varierer fra to til seks timer. Fredheim forklarer at de viktigste vegene blir brøytet og strødd først, og at disse vegene også blir brøytet og strødd oftest.

Kan du forvente bar asfalt om vinteren?

Fylkesvegene i Innlandet er delt inn i ulike vinterdriftklasser. Disse klassene definerer hvilken standard de ulike vegene skal ha om vinteren og hvor ofte de blir brøytet, strødd og eventuelt saltet.

Fylkesvegene i Innlandet er delt inn i fire vinterdriftsklasser:

  • Klasse C: vegen skal i utgangspunktet ha bar veg i milde perioder og hard is/snø i kalde perioder.
  • Klasse D: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.
  • Klasse E: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.
  • Klasse F: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.

Du kan sjekke vinterdriftsklassen din veg har (søk på kategori vinterdriftsklasse).

Kjør etter forholdene

Brøytemannskapene baserer sitt arbeid blant annet på værprognoser.

- Av og til slår prognosene feil. Dette gjør at entreprenørene kan komme på etterskudd i sitt arbeid, men entreprenørene og vi i fylkeskommunen gjør alt vi kan for at fylkesvegene til enhver tid skal være så fremkommelig og trafikksikre som mulig, forklarer Fredheim avslutningsvis.

Fredheim understreker at alle trafikanter har ansvar for å kjøre etter forholdene og sørge for at kjøretøyet har det utstyret som trengs for vinterkjøring.

Spørsmål om brøyting og strøing

Kommer du over feil eller mangler ved fylkesveger eller trafikkfarlige situasjoner, varsler du dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Du kan også kontakte våre entreprenører for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing og salting på fylkesveger.