Spørsmål om forhold på fylkesvegene - Innlandet fylkeskommune

Spørsmål om forhold på fylkesvegene

Vil du melde fra om forhold på fylkesvegene, eller har du spørsmål om brøyting, strøing, kantslått eller dårlig veg?

Meld fra om forhold på vegene

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Telefon 175

Informasjon om stengt veg / redusert framkommelighet

Noen ganger er en veg stengt eller har redusert framkommelighet på grunn av for eksempel vegarbeid eller ulykker.

Se trafikkmeldinger på vegvesen.no 

Spørsmål om brøyting, strøing og dårlig veg

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for drift av det fylkeskommunale vegnettet i Innlandet. Driftingen av det fylkeskommunale vegnettet blir utført av innleide entreprenører etter anbud. 

Utfordringene er størst om vinteren. Våre entreprenører brøyter, strør og utfører andre tiltak for å gjøre vegene så trygge og framkommelige som mulig. Samtidig har alle trafikanter ansvar for å kjøre etter forholdene og at kjøretøyet har det utstyret som trengs for vinterkjøring.

Les mer om brøyting, strøing og salting

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m. på fylkesveger:

Telefonnummer til entreprenører og fylkeskommunen
Kontraktsnavn Entreprenør Publikumstelefon Telefonnummer kontaktperson Innlandet fylkeskommune
Nordre Hedmarken NCC Roads AS 982 65 702 482 59 184
Sør-Østerdalen Svevia Norge AS 966 25 067 950 40 212
Rendalen/Engerdal/Trysil Bjørn Baastad AS 966 25 057 950 40 212
Søndre Hedmarken Dobloug Entreprenør AS 966 25 065 415 23 268
Nord-Østerdalen Gjermundshaug Anlegg AS 966 25 361 900 78 267
Solør Nortransport AS 966 25 423 975 72 973
Kongsvinger/Eidskog/Odalen Veidekke Industri AS 406 11 780 473 02 326
Gjøvik/Toten Mesta Drift AS 971 30 893 907 45 069
Valdres Brødrene Dokken AS 966 25 651 993 71 793
Land/Hadeland Mesta Drift AS 950 86 765 413 08 397
Nord-Gudbrandsdalen Mesta Drift AS 966 25 893 907 38 448
Sør-Gudbrandsdalen Hafjell Maskin AS 966 25 232 413 31 433
Ottadalen Mesta Drift AS 951 91 817 957 90 040

Finn kontraktsområde på vegkart 

Til toppen