Spørsmål om forhold på fylkesvegene

Vil du melde fra om forhold på fylkesvegene, eller har du spørsmål om brøyting, strøing, kantslått eller dårlig veg?

Meld fra om forhold på vegene

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Telefon 175

Informasjon om stengt veg / redusert framkommelighet

Noen ganger er en veg stengt eller har redusert framkommelighet på grunn av for eksempel vegarbeid eller ulykker.

Se trafikkmeldinger på vegvesen.no 

Spørsmål om brøyting, strøing og dårlig veg

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for drift av det fylkeskommunale vegnettet i Innlandet. Driftingen av det fylkeskommunale vegnettet blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Se kart over de ulike driftskontraktene. 

Utfordringene er størst om vinteren. Våre entreprenører brøyter, strør og utfører andre tiltak for å gjøre vegene så trygge og framkommelige som mulig. Samtidig har alle trafikanter ansvar for å kjøre etter forholdene og at kjøretøyet har det utstyret som trengs for vinterkjøring. 

Les mer om brøyting, strøing og salting

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m. på fylkesveger:

Telefonnummer til entreprenører og fylkeskommunen
Kontraktsnavn Entreprenør Publikumstelefon
Nordre Hedmarken Dobloug Entreprenør AS 900 72 239
Sør-Østerdalen Svevia Norge AS 966 25 067
Rendalen/Engerdal/Trysil Bjørn Baastad AS 966 25 057
Søndre Hedmarken Dobloug Entreprenør AS 966 25 065
Nord-Østerdalen Gjermundshaug Anlegg AS 966 25 361
Solør Nortransport AS 966 25 423
Kongsvinger/Eidskog/Sør-Odal/Nord-Odal Nortransport AS 902 61 827
Gjøvik/Toten Mesta Drift AS 971 30 893
Valdres Brødrene Dokken AS 966 25 651
Land/Hadeland Mesta Drift AS 905 28 768
Nord-Gudbrandsdalen Mesta Drift AS 966 25 893
Sør-Gudbrandsdalen Hafjell Maskin AS 966 25 232
Ottadalen Stian Brenden maskinservice AS 905 32 835