Tømmer skal lagres minst tre meter fra fylkesvegen

Å lagre tømmer minst tre meter fra vegen er et av flere vilkår for lagring av tømmer langs fylkesveger. 

Langs vegene i Innlandet ser en nå masse tømmer som er lagret. For å ivareta trafikksikkerheten for trafikantene på vegene, er det viktig at tømmeret lagres etter vilkårene som er satt. 

Viktig å lagre med avstand til veg

Et

Bildet viser tømmer som er lagret alt for nærme vegen. Av hensyn til trafikksikkerheten skal tømmer lagres minst tre meter fra fylkesveger - Klikk for stort bildeBildet viser tømmer som er lagret alt for nærme vegen. Av hensyn til trafikksikkerheten skal tømmer lagres minst tre meter fra fylkesveger Stein

 av vilkårene som er stilt til lagring av tømmer langs fylkesveger i Innlandet, er at tømmeret lagres minst tre meter målt vannrett fra vegskulder (ytterst på vegkanten). Tømmeret skal også lagres så det ikke hindrer sikten for trafikantene.

- Det innebærer at tømmeret ve private avkjørsler skal lagres minst fire meter fra vegskulder til offentlig veg. Ved kryss der to offentlige veger møtes skal tømmeret lagres minst ti meter fra vegskulderen til hovedvegen, forteller seniorrådgiver Steinar Svensbakken i Innlandet fylkeskommune.

Tømmeret skal heller ikke lagres rett rundt en sving eller slik at den ruller ut i vegbanen eller ned i veggrøfta. 

Svensbakken minner om at transportører eller skogeiere må ha godkjent arbeidsvarslingsplan om de skal stå på eller ved en fylkesveg og jobbe med tømmer. 

Opprydning av grøfter skråninger og vegbane

I den grad veggrøft og skråning rotes til som følge av skogdrift, er det skogeier som har ansvaret for å rydde opp. 

Transportør har ansvaret for rydding av vegbanen slik at den er ren etter lasting av tømmer. 

Eventuelle skader på fylkesveger som følge av skogsdrift må erstattes av den som forårsaker skaden.