Åpner to vinterstengte veger

Fylkesveg 252 til Eidsbugarden og fylkesveg 2442 Værskei – Lenningen skal etter planen åpnes fredag 9. juni.

Krever fem milliarder mer i året til fylkesvegene

Samferdselsutvalget har vedtatt en uttalelse til ny Nasjonal transportplan for de neste 10 årene.

Finsveen bru på Raufoss skal asfalteres

Brua mellom riksveg 4 og fylkesveg 2368 blir stengt for biler fra 7. til 23. juni.

Utbetring av fylkesvegar i Nord-Fron og Dovre

Fylkeskommunen skal gjere vedlikehaldsarbeid på Rustvegen og vegen mellom Toftemo og Dombfoss.

Tre fylkesveger i Vestre Toten skal utbedres

Fylkeskommunen skal utføre omfattende vedlikehold av ca. 12 kilometer fylkesveg i Vestre Toten i år.

Fortsetter oppgradering av fylkesveger i Trysil og Åmot

Fylkeskommunen fortsetter oppgraderingen av veger rundt Osensjøen, og i år er det fv. 2158 og fv. 2160 som står for tur.

Steinsetbygdvegen i Etnedal rustes opp

Fylkeskommunen fortsetter med tiltak på fylkesvegen som går mellom Etnedal og Nord-Aurdal.

Køllstadvegen i Øystre Slidre skal utbedres

En strekning på 3,7 km av fylkesveg 2502 i Rogne skal rustes opp. Arbeidet starter 30. mai.

Skal heise siste del av midlertidig bru på Tretten

E6 må stenges i nesten to uker fra 30. mai mens bruelementene over E6 monteres.

Fluberg bru skal forsterkes

Brua over Randsfjorden i Søndre Land skal utbedres og kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn.