Nyheter Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune

Kjør pent på Nessundet bru

Nessundet bru mellom Nes og Helgøya i Ringsaker blir reparert denne uken. En mer permanent utbedring starter i august. 

Setter inn ekstra busser i Hamar

Arbeidet med å bygge Espern bru fører til at fv. 222 Stangevegen blir stengt. Innlandstrafikk setter inn tiltak.

Redusert fremkommelighet på Nessundet bru

De neste dagene vil det være redusert fremkommelighet på brua mellom Nes og Helgøya i Ringsaker kommune.

Gratis ferje på Randsfjorden

Fylkesvaraordfører Aud Hove og stortingsrepresentant Rigmor Aasrud markerte dagen sammen med kaptein Hans Olav Tokerud.

Lillehammer skysstasjon får ny asfalt

Arbeidet blir utført på kveld og natt og starter søndag 3. juli.

Viktige byprosjekt i Kongsvinger starter

I sommer starter arbeidet med å ruste opp noen viktige gater i Kongsvinger. Arbeidene vil påvirke trafikken i byen.

– E6 i Gudbrandsdalen må fullføres nå!

Det er beskjeden fra E6 Toppforum Gudbrandsdalen i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Utbedrer tre fylkesveger i Gjøvikregionen

Tre fylkesveger i Toten-kommunene og Nordre Land skal utbedres for til sammen vel 50 millioner kroner.

Ta buss for en 10-er

I hele juli koster enkeltbillett kun 10 kroner på alle våre busslinjer i Innlandet.

Hvor har du tenkt å lagre rundballene?

Mange gårdbrukere er i gang med årets første slått, og vi oppfordrer til forsvarlig lagring av rundballer.

Til toppen