Vil ha en godsstrategi for Innlandet

Hvordan kan vi kutte klimagassutslipp og samtidig styrke næringslivet? Det vil samferdselsutvalget ha en strategi for.

Spesiell innsats for trafikksikkerhet?

Vet du om en kommune, enkeltperson, skole, lag eller forening som har lagt ned en spesiell innsats for trafikksikkerheten i Innlandet?

Innfører vinteraksellast på en rekke fylkesveger

Det innføres vinteraksellast på de fleste fylkesveger i Innlandet fra og med torsdag 23. november 2023.

Stort løft for fylkesveg i Nordbyen

Endelig får Prost Bloms gate i Gjøvik et tilbud til gående og syklende.  

Skal sikre Randklev fylkesvegbru

Arbeidet med å sikre fundamentene til vegbrua over Lågen på Ringebu er i gang. 

Nytt kjøremønster i Kongsvinger fra 22. november

Da blir kjøreretningen i Storgata og over Kongsvinger bru snudd slik at trafikken blir enveiskjørt i sørgående retning.

Trygt hjem i Innlandet - stadig mer populært

Det er derfor satt av mer penger til ordningen som kjører ungdom mellom 15 og 21 år trygt hjem i helgene.

Fv. 2532 i Sør-Fron stengd i fire veker

Fylkesveg 2532 Vestsidevegen blir stengd i Åbakkdalen frå 20. november på grunn av vegarbeid.

Krever satsing på veg og jernbane i Innlandet

Innlandet er hjertet som pumper blod til flere av de viktigste transportkorridorene i Norge. 

Bygger om fortau på Gjøvik

Det utvidete fortauet i krysset mellom Hunnsvegen, Bjørnsons gate og Svolders gate skal nå fjernes.