Nyheter Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune
Ved asfaltering må en stenge ett og ett kjørefelt.

Fylkesveg 213 Kirkegata skal asfalteres på strekningen mellom Storgata og Bankgata.

Arbeidet med å asfaltere fv. 253 etter vedlikeholdsarbeidet er godt i gang.

Vegen mellom Vingnes og Jørstadmoen skal asfalteres etter å ha blitt utbedret i sommer.

Det skal bygges gang- og sykkelveg langs fv. 222 fra Solheimkrysset i retning Stange.

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.

Elrond ligger like ved land i Røykenvik, der verftets arbeidere nå jobber for fullt med å montere delene sammen innvendig

Statsforvalteren tillater at Elrond får ligge der lenge nok til å kunne gå for egen maskin til Horn i oktober.

Perioden med omkjøring på fylkesveg 24 ved Vallset i Stange er over fredag 10. september

Fredag 10. september er perioden med omkjøring på fylkesveg 24 ved Vallset i Stange over, men det vil bli redusert fremkommelighet på fylkesvegen i noen uker til.  

Arbeidet med å gjøre krysset mellom Strandgata, Parkgata og Hunnsvegen klart til åpning pågår for fullt. Arbeidet i resten av Strandgata fortsetter ei stund til.

Strekningen mellom Storgata og Strandgata i Gjøvik blir åpnet for trafikk i begynnelsen av neste uke. 

Siste finpuss på Elvbrua ble gjort i september 2020. Mandag må brua stenges for å gjøre nødvendige arbeider ett år etter brua var ferdig bygget.

Fylkesveg 217 Elvbrua ved kommunegrensen mellom Engerdal og Rendalen være stengt for trafikk mandag 6. september fra klokken 09.00 til 20.00.

Trygt hjem-bilde

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Randsfjordferja har fått nye rutetider. Ferja må ha to timer stans midt på dagen på grunn av hviletidsbestemmelsene.

Gatene må stenges for trafikk, når vann- og avløpsrør og kummer skal skiftes.

I forbindelse med anleggsarbeidet i fylkesveg 213 Fåberggata blir Løkkegata stengt fra mandag 6. september.

Til toppen