Nyheter Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune

Den nye Randsfjordferja overlevert til fylkeskommunen

Flagget ble heist på Randsfjordferja Elrond i dag, da rederiet kunne overta ferja fra det nederlandske verftet.

Kvam bru stengt på grunn av vedlikehold

Brua på fylkesveg 2598 i Nord-Fron er stengt for biltrafikk fordi den skal forsterkes.

Sterk vind merkbart på fylkesvegene

Fylkeskommunens entreprenører hadde god beredskap i forbindelse med kraftig vind som ble varslet for døgnet fra 16. til 17. januar.

Gyda satte fylkets entreprenører på prøve

Vegarbeiderne har jobbet dag og natt for å få unna overvann som uværet førte med seg.

TT-penger på veg

Penger for tilrettelagt transport (TT) for 2022 ble overført til alle godkjente brukere i Innlandet 1. januar.  Brukerne i utvidet ordning, får første del av tilleggsordningen i uke 5. 

Hærverk langs fylkesveger i Innlandet

Mange brøytestikker langs fylkesveger i Innlandet er kjørt ned. Vi oppfordrer trafikantene til å la dem få stå i fred. 

Trolig ferjedrift igjen ved månedsskiftet

Fylkeskommunen skal overta den nye Randsfjordferja Elrond den 20. januar. Så skal mannskapene ha opplæring.

En liten nedgang i ulykker i Innlandet

Foreløpig tall viser at 11 personer døde og 47 ble hardt skadd i trafikken på veger i Innlandet i 2021.

Fylkesveg 51 Valdresflye trolig åpen i jula

Værutsiktene tyder på at det blir mulig å holde fylkesvegen mellom Vågå og Øystre Slidre åpen i juleferien.

Fortsatt bompengefritak på sideveg til E6

Stortinget har bevilget 50 millioner i 2022 til videreføring av fritak for bompenger på sideveger til E6 på Hedmarken.

Til toppen