Vil utbedre fylkesvegene for 160 millioner

Pengene skal brukes på akutt-tiltak, bru, trafikksikkerhet og utbedring av sju definerte strekninger.

Omfattande vedlikehald på fylkesveg i Øystre Slidre

Køllstadvegen i Rogne blir rusta opp på ein 3,7 kilometer lang strekning.

Starter klipping av vegkantene

Den første runden med klipping av vegkantene langs fylkesveger i Innlandet starter denne uken.

Fylkesveg 257 i Heidal stengt på grunn av rasfare

Heidalsvegen er stengt i Skjerdalen, der fylkeskommunen utbedrer vegen etter raset som gikk i august i fjor.

Stengt veg i Lillehammer vil skape køer

Trafikantene må regne med forsinkelser når fv. 216 Messenlivegen blir stengt på grunn av graving i perioden 27.–31. mai.

Ser på tiltak på de to største fylkesvegene

Ei prosjektgruppe er i gang med å se på hvordan 400 millioner kroner kan heve standarden på fv. 24 og fv. 33.

Asfalteringen av fylkesveger starter

Asfalteringen av fylkesveger i Innlandet starter opp denne uken. Vel 192 kilometer fylkesveg får ny asfalt i år. 

Vil du bidra til å gjøre nærområdet ditt tryggere?

Mange gjør i disse dager hagene klar til sommeren. Vet du om kravene som gjelder for hekker og trær ved offentlig veg?

Fylkesveg 257 i Heidal åpen for trafikk

Strekningen i Skjerdalen, som ble ødelagt i ekstremværet «Hans» i fjor, er nå åpen for trafikk.

Oppfordrer til bedre brøyting av gang- og sykkelveger

Godt brøyta gang- og sykkelveger og økonomisk incitamenter er viktig for å få flere til å sykle om vinteren.