Nyheter Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune foretok den offisielle åpningen av nytt busstilbud på Lillehammer den 21. juni 2021. Samferdselssjef Aud M. Riseng  (t.v) i Innlandet fylkeskommune og ordfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer kommune holdt snora for Hagen.

Fra 21. juni får Lillehammer-regionen et bedre busstilbud på de største holdeplassene og en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Bitihorn

Med Fjellruter kan du fra mandag 21. juni ta bussen til Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen.

Grøfterensk blir utført langs fv. 255 før asfaltering

Strekningen mellom Segalstad bru og Forset får ny asfalt i sommer. Forarbeidet er godt i gang.

Her blir Fjellsbygdvegen i Etnedal bygget om, i forbindelse med at fv. 33 er lagt om der Fjellsbygdvegen kommer opp på Tonsåsen

Fylkesveg 2466 i Etnedal skal bygges om på strekningen nærmest Tonsåsen.

Her blir fylkesvegen stengt i fire netter i uke 24.

Fylkeskommunen skal ruste opp fylkesveg 2574 i Ringebu på en to kilometer lang strekning.

Husk å søke om tillatelse før du skal grave og legge ledninger langs en fylkesveg.

Da kan det være lurt å lese instruksen for graving og legging av ledninger langs fylkesveger i Innlandet.

Fredag 11. juni åpner bommen ved Lenningen for sommertrafikk en.

Fv. 252 Tyin - Eidsbugarden og siste strekning på fv. 2442 Værskei - Lenningen ble åpnet den 11. juni.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Transportkomiteens innstilling til Nasjonal transportplan er positiv for Innlandet, sier fylkesordføreren.

Randsfjordferja II ligger i opplag sør for Tangen. Ca. 10. juli settes den i drift igjen, til den nye ferja Elrond blir ferdig.

Den gamle ferja har ligget i ro siden 6. april mens kaiene på Horn og Tangen i Gran blir bygget om.

Det skal i løpet av sommeren gjøres omfattende arbeider på fv. 30 gjennom Tylldalen.

På fylkesveg 30 mellom Bergset i Rendalen og Brekka ved Tynset foregår det omfattende arbeid for å bedre vegen.

Til toppen