Skal ruste opp Fluberg bru for 45 millioner

Brua over Randsfjorden skal forsterkes til å kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn. Det vil særlig komme tømmernæringa til gode.

Fluberg bru krysser Randsfjorden i Søndre Land . - Klikk for stort bildeFluberg bru krysser Randsfjorden i Søndre Land . Statens vegvesen Dette ble bestemt da fylkestinget vedtok flere endringer i budsjettet for 2023 den 26. april.

Endringene ble gjort som et ledd i den årlige justeringen av fylkeskommunens budsjett som skjer på vårparten.

Bidrag fra staten

I 2019 etablerte Stortinget en tilskuddsordning som går ut på å fjerne flaskehalser på fylkesveger som brukes mye til tømmertransport. Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen.

Fluberg bru er ei av fire bruer i Innlandet som fikk tilskudd. I 2021 bevilget staten ca. 20 millioner kroner til å forsterke bæreevnen på Fluberg bru, slik at den kan tåle tyngre transporter.

Brua som knytter fylkesvegene 34 og 245 sammen er klassifisert til å tåle kjøretøy inntil 50 tonn totalvekt.

Bruker 25 millioner selv

Fylkeskommunen har fått inn tilbud på utbedring av brua og vil starte arbeidet i sommer.

Forsterkingen skal utføres ved at det å montere stålbjelker under brua. I tillegg blir det gjennomført en del annet vedlikeholdsarbeid.

Det vil koste ca. 40 millioner kroner å gjennomføre forsterkingsprosjektet. I tillegg skal brua overflatebehandles for ca. fem millioner kroner.

Gjennom vedtaket i fylkestinget i dag, vil fylkeskommunen bruke vel 25 millioner kroner på å oppgradere brua over Randsfjorden.

Ser transportørenes behov

De fire bruene i Innlandet som får tilskudd fra staten til å øke bæreevnen gjennom ordningen fra 2019, har blitt foreslått av skog- og tømmerindustrien. Ettersom tilskuddet på 20 millioner kroner kun dekker halvparten av kostnadene til å øke bæreevnen, har fylkeskommunen undersøkt om tømmernæringa ville bidra med penger til prosjektet. Svaret var negativt.

- Brua er en flaskehals for tømmertransporten i området. Vi synes nok at næringslivet burde ha bidratt i finansieringa. Men tømmernæringa er viktig for Innlandet fylkeskommune, og vi strekker oss langt i å imøtekomme deres behov, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap), under debatten i fylkestinget.