Køllstadvegen i Øystre Slidre skal utbedres

En strekning på 3,7 km av fylkesveg 2502 i Rogne skal rustes opp. Arbeidet starter 30. mai.

Fylkesveg 2502 i Rogne i Øystre Slidre skal rustes opp for ca. 15 millioner kroner i år . - Klikk for stort bildeFylkesveg 2502 i Rogne i Øystre Slidre skal rustes opp for ca. 15 millioner kroner i år . Anders Fosse Skjåk Fylkeskommunens entreprenør skal grave og foreta utbedringer på spesielt svake punkt i sommer.

Skifter stikkrenner

De punktvise utbedringene går ut på å grave ned nye stikkrenner som kan ta unna vannet på en bedre måte, og å skifte ut dårlige masser på de svakeste punktene.

- Vegen må stenges på korte strekninger mens entreprenøren arbeider. Det er lokale omkjøringsmuligheter og det skal være mulig å komme fram til eiendommene som ligger langs vegen, sier byggeleder Anders Fosse Skjåk i Innlandet fylkeskommune.

Grunneiere og viktige brukere av vegen er kontaktet og informert om vegarbeidet.

Ferdig til høsten

Arbeidet blir utført av fylkeskommunens driftsentreprenør i Valdres, Brødrene Dokken AS. De gjør seg ferdig med gravearbeidet i løpet av sommeren i år. Strekningen skal asfalteres i 2024.

Stikkvegen som går inn til Valdres Naturstein AS skal også utbedres.

Fylkeskommunen har satt av ca. 15 millioner kroner til tiltaket.