Hva er riktig lagring av halmballer?

Mange gårdbrukere er i gang med årets skuronn, og vi oppfordrer til forsvarlig lagring av hamballer langs fylkesveger. 

Innlandet fylkeskommune oppfordrer gårdbrukerne til å lagre rundballer tilstrekkelig langt fra offentlig veg.  - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune oppfordrer gårdbrukerne til å lagre rundballer tilstrekkelig langt fra offentlig veg. Innlandet fylkeskommune - Rundballer lagret for nærme vegen kan være trafikkfarlig av flere grunner. En grunn er at rundballer kan være farlig dersom trafikanter kjører av vegen, forteller Steinar Svensbakken som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune.

Han forteller en rundball normalt veier mellom 700 og 800 kilo. Når kulda kommer, vil konsekvensene av å kjøre inn i rundballene være den samme som å kjøre inn i en bergvegg.

Øker faren for viltulykker

For å ivareta trafikksikkerheten, er det viktig med tilstrekkelig sikt.

- Rundballer og andre ting som plasseres for nærme vegen kan hindre sikten. Å plassere rundballer lenger fra vegen reduserer også sjansen for viltulykker, fortsetter Svensbakken. 

Dyr gjemmer seg nemlig ofte seg ved rundballer, og rundballene kan gjøre det vanskelig for trafikantene å få øye på dyrene i det de løper ut i vegbanen.

Avstand avhenger av hastighet og trafikkmengde

Hvor langt halmballene bør lagres fra en offentlig veg avhenger av skiltet fartsgrense og trafikkmengde.

Minimum avstand rundballer skal lagres fra offentlig veg: 

Avstand fra hvitstripe rundballer kan plasseres etter trafikkmengde og skiltet hastighet
Antall kjøretøy i døgnet Fartsgrense 50 km/t og lavere Fartsgrense 60 km/t Fartsgrense 70 og 80 km/t Fartsgrense 90 km/t og høyere
0 - 1500 2,5 meter 3 meter 5 meter 6 meter
1500 - 4000 3 meter 4 meter 6 meter 7 meter
4000 - 12000 4 meter 5 meter 7 meter 8 meter
Over 12000 5 meter 6 meter 8 meter 10 meter

Frakt av rundballer

Svensbakken minner om at det ikke er lovlig å kjøre langs offentlig veg med pallegafler, ballespyd og lignende på lasteappartet foran på traktoren.

-  Skal en frakte rundballer langs offentlig veg, skal disse lastes på tilhenger og sikres forsvarlig, sier Steinar Svensbakken. 

Han oppfordrer gårdbrukere til å lagre rundballene såpass langt fra offentlig veg at en ikke trenger å parkere på vegen ved lasting.