Fylkesveg 257 i Heidal stengt på grunn av rasfare

Heidalsvegen er stengt i Skjerdalen, der fylkeskommunen utbedrer vegen etter raset som gikk i august i fjor.

Gravemaskin på smal veg med bratt skråning over og under vegen. - Klikk for stort bildeArbeidet med å bygge opp igjen strekningen på fv. 257 som ble ødelagt av ras under ekstremværet "Hans" foregår i krevende terreng. (BIlde fra april 2024.) Henning Paul Garmo

Fylkesveg 257 i Sel kommune vil bli stengt ved den rasutsatte skjæringa til ca. 2. juni.

Råd fra geolog

Fylkeskommunens entreprenør jobber for fullt med å sprenge bort fjell og bygge opp igjen strekningen som ble ødelagt av ras under ekstremværet «Hans» i fjor. Arbeidet har pågått siden i vinter.

Etter sprenging om ettermiddagen den 21. mai ble vegen stengt på grunn av rasfare. 

Fylkeskommunens geolog var på befaring der dagen etter. Inspeksjonen viste at et bergparti hadde beveget seg, og at et ras kan bli utløst.

- Vi må derfor holde vegen stengt for trafikk mens entreprenøren jobber med å ta ned massene i fjellsida på en kontrollert måte, sier byggeleder Henning Paul Garmo i Innlandet fylkeskommune.

Helt ferdig i juli

Etter planen skal arbeidet på fylkesveg 257 være ferdig rundt midten av juli. Garmo tror det skal kunne gå, selv om anleggsarbeiderne må ta spesielle hensyn mens de jobber med det ustabile bergpartiet.

- Vi jobber så raskt som mulig, og vil åpne vegen for trafikk igjen i ett kjørefelt så fort vegen er sikker nok til det. Målet er å bli helt ferdig med anleggsarbeidet til trafikken kommer i gang for fullt i juli, sier Garmo.

Omkjøring for personbiler

For personbiler er det lokal omkjøring på fylkesveg 2624 Sjolivegen mens Heidalsvegen er stengt. 

For tyngre kjøretøy blir det en lengre omkjøring på E6 til Otta og videre på riksveg 15 gjennom Ottadalen.

Vegtrafikksentralen har til enhver tid oppdatert informasjon om åpne og stengte veger på www.175.no, på X: @VTSost og på telefonnummer 175.