Fluberg bru skal forsterkes

Brua over Randsfjorden i Søndre Land skal utbedres og kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn.

Fluberg bru krysser Randsfjorden i Søndre Land . - Klikk for stort bildeFluberg bru krysser Randsfjorden i Søndre Land . Statens vegvesen Vedlikeholdsarbeidet starter i juni og varer i ca. et år.

Bedre for tømmertransporten

I dag tåler den ca. 60 år gamle hengebrua i Fluberg kjøretøy med vekt inntil 50 tonn. Etter oppgraderinga vil den tåle kjøretøy inntil 60 tonn.

Dette vil gjøre det lettere for blant andre tømmertransportørene å komme seg raskere mellom fylkesvegene 34 og 245.

Når brua skal forsterkes, må fylkeskommunens entreprenør montere stålbjelker under brua.

Stort sett åpen for trafikk

Brua vil holdes åpen for biltrafikk stort sett i hele anleggsperioden.  Dette gjelder kjøretøy inntil 15 tonn. De som er tyngre enn 15 tonn, må velge andre ruter.

- Vi må stenge brua helt for biltrafikk i kortere perioder mens bjelkene under dekket skal spennes opp. Dette arbeidet vil pågå over noen dager og blir utført i høst. Vi vil forsøke å gjøre dette på tidspunkter der det å stenge brua skaper minst problemer, sier byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune.

Brua blir åpen for myke trafikanter i hele anleggsperioden.

Åpent møte 25. mai

Fylkeskommunen vil arrangere åpent møte den 25. mai, sammen med Søndre Land kommune, for trafikanter og innbyggere som vil vite mer om bruprosjektet og konsekvensene vedlikeholdsarbeidet får for trafikken.

Møtet blir holdt på forsamlingslokalet Vestvang på vestsida av Randsfjorden kl. 18 torsdag 25. mai.

Anleggsstøy i byggetida

I tillegg til at brua skal forsterkes, blir den også oppgradert med nytt ledningsnett og ny innfesting av lysmastene. Den skal også overflatebehandles.

- Før overflatebehandlingen kan starte, må entreprenøren bygge stillas, og gammel overflatebehandling må fjernes med sandblåsing. Dette er arbeid som kan føre til noe støy, sier Helstad.

Fylkeskommunen beklager at trafikanter som har Fluberg bru som sin korteste veg over Randsfjorden, må leve med noen ulemper mens brua blir utbedret. Når prosjektet er ferdig til sommeren 2024, vil brua være sterk nok til å tåle tyngre vogntog og ha blitt generelt oppgradert.

Prosjektet er beregnet til å koste ca. 45 millioner kroner. Staten bidrar med  rundt halvparten av dette beløpet.