Om tannhelsetjenesten

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Vi behandler også voksne, betalende pasienter.

Den største gruppen pasienter er barn mellom 0 og 18 år som får gratis tannbehandling. Tannklinikkene som har ledig kapasitet, tar også imot voksne betalende pasienter for alle typer tannbehandling.

Les mer om hvilke pasientgrupper som får gratis tannbehandling

Se priser for tannbehandling

Moderne tannklinikker

I Innlandet har vi 40 moderne og velutstyrte offentlige tannklinikker

Se alle våre tannklinikker i Innlandet

Organisering

Tannhelsetjenesten har ca. 300 ansatte. Fylkestannlegen er leder for hele tjenesten, og tannhelsetjenesten er delt inn i ulike distrikter som ledes av hver sin overtannlege/distriktssjef.

Administrasjonen holder til i fylkeshuset på Hamar.

Ledelsen i tannhelsetjenesten

Fylkeskommunens ansvar

Lov om tannhelsetjenesten (vedtatt 1983) fastlegger fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester.

  1. Planlegging, utbygging og drift av den offentlige tannhelsetjenesten.
  2. Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, er tilgjengelig i rimelig grad for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket.
  3. Forebyggende tiltak.
  4. Tilsyn og behandling av prioriterte grupper.

Folkehelsearbeid

Kommunene har ansvaret for folkehelsearbeidet. Men tannhelsetjenesten har et ansvar for å støtte og samarbeide med kommunene i dette arbeidet. 

Tannhelsetjenesten skal bidra med sin kunnskap og medvirke til at folk tar de rette valgene for å ivareta eller bedre egen helse.

Viktige tiltak for tannhelsetjenesten:

  • veiledning på klinikkene med spesielt fokus på tobakk og snus
  • helsestasjonen som en sentral samarbeidspartner for å gi råd til foreldre om tannhelse for barn
  • undervisning for alle elever på 8. trinn om tannhelse
  • møter med helsehus/sykehjem i kommunene og hjemmetjenesten, og undervisning av de ansatte
  • undervisning i tann- og munnstell for elever som går helsearbeiderfag (Vg2) på videregående skole
  • opplæring i tann- og munnstell og kosthold for innvandrere