Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen.
Søknadsfrist 1. august 2020.

Formål

  1. Bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær
  2. Bidra til å styrke synlighet, generell folkehelse og gode opplevelser for medlemmene
  3. Bidra til å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2020 er 1. august.

Fra 2021 vil søknadsfristen for disse midlene være 15. mai.

Søknadsskjema

Denne tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema.

Kulturavdelingen bruker nå en ny portal på tilskuddsordninger (regionalforvaltning.no), som alle må benytte. Vi gjør oppmerksom på at søknader som blir sendt inn på andre måter ikke vil bli godkjent.

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen. Søkerne kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge man lagrer underveis.

Gå til digitalt søknadsskjema

Tilskuddsordningen

Tilskudd blir fordelt som grunnstøtte og aktivitetsstøtte.

Grunnstøtten gis til drift og aktiviteter ut ifra medlemstall. Grunnstøtten tilsvarer 60 % av avsatte midler og de resterende midlene 40 % fordeles etter antall medlemmer.

Hvem kan søke?

Pensjonistforeninger som oppfyller følgende krav kan sende søknad:

  • Foreningen må være aktiv i Innlandet fylke.
  • Foreningen må være demokratisk oppbygd.
  • Foreningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket.

Bare ett ledd innenfor pensjonistforeningen kan få tilskudd. Hvis pensjonistforeningen består av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende.

Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar kun støtte som gjelder for medlemmer i Innlandet. Foreningen må synliggjøre hvor medlemmene hører hjemme.

Antall medlemmer og aktiviteter skal dokumenteres:

  • Medlemstall må være dokumenterbart etter administrasjonsdepartementets krav til hvordan antall medlemmer skal telles (Individuelt medlemskap, betalt kontingent mv.)
  • Aktiviteter skal dokumenteres gjennom siste årsmelding og årsregnskap samt aktivitetsplaner for inneværende år.
Til toppen