Tilretteleggingsmidler i landbruket

Formål: Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.
Søknadsfrist: 1. april 2020

Fra 1.1.2020 har Innlandet fylkeskommune overtatt forvaltningen av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket – tidligere kalt utrednings- og tilretteleggingsmidler.

Ordningen forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist

Innlandet fylkeskommune fastsetter søknadsfrister i henhold til forskriften.

Første søknadsfrist er 1. april 2020.

Søknad

Det vil bli benyttet elektronisk søknadsportal på regionalforvaltning.no, men den er ikke klar til bruk ennå.

Pågående (innvilgede, men ikke fullførte) utrednings- og tilretteleggingssaker overføres nå fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, og alle henvendelser om pågående og nye saker rettes til Innlandet fylkeskommune.

Kontaktperson

Kjell Børresen, telefon 992 31 778, e-post: kjell.borresen@innlandetfylke.no

Til toppen