Stipend for unge kunstnere - Innlandet fylkeskommune

Stipend for unge kunstnere

Formål: Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet
eller som er i ferd med å etablere seg i Innlandet.

Hvem kan søke?

Kunstnere under 36 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Innlandet eller har som hensikt å etablere seg i fylket i løpet av stipendperioden, kan søke om stipend. Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves. Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend. Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke om kunstnerstipend fra Innlandet
fylkeskommune. Stipendet kan bare søkes av enkeltpersoner, ikke grupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. august. 

Støttenivå

Stipendstørrelse: 50 000 kroner per stipend.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

  • CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet/praksis og kunstnerisk aktivitet
  • Plan for bruk av stipendet. Planen skal inneholde kunstnerisk aktivitet, forventet resultat og budsjett med finansieringsplan

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet.

Søknadsbehandling

Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med relevant kompetanse.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å sende rapport innen utgangen av september det påfølgende år.

Til toppen