Evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Du har gjennomført kompetansetiltak innenfor yrkesopplæring. Vi ønsker din beskrivelse og evaluering av tiltakene.