Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommunen og i lærebedrifter.
Søknadsfrist: Løpende

Vi tilbyr videregående skoler og lærebedrifter i Innlandet muligheter for å styrke yrkesfaglig kompetanse ut fra lokale behov. 

Les mer om grunnlaget for tilskuddsordningen på nettsidene til Lovdata og Utdanningsdirektoratet

Mål for tilskuddsordningen

 • styrke kompetansen i skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov
 • styrke samarbeidet mellom skoler og arbeidslivet
 • kompetanseutvikling gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen

Målgrupper for kompetansetiltakene

 • faglærere i yrkesopplæringen      
 • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift      
 • prøvenemnder       

Hva kan du søke tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til å fornye og utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som sikrer yrkesfaglig samarbeid mellom skolene og arbeidsliv. 

Eksempler på søkbare tiltak som kan dekke frikjøp, kursavgift og reiseutgifter:

 • hospitering fra både videregående skole og arbeidsliv
 • fagkurs for yrkesfaglærere
 • yrkesfaglige kurs innen veiledning og vurdering 
 • oppsøke fagspesifikk kompetanse og læringsmiljø for elever og lærere
 • leie inn fagspesifikk kompetanse i skolen 

Søknadsfrist

Du kan søke om tilskudd gjennom hele året.

Søknadsskjema for kompetansemidler

Du logger deg inn via ID-porten.

Gå til digitalt søknadsskjema for kompetansemidler

Evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Fylkeskommunen ønsker en tilbakemelding på hvordan kompetanseutviklingen gikk og hvilke erfaringer som kan tas med videre.

Her finner du skjema for evaluering av kompetansetiltak yrkesfag