Kompetansemidler innen yrkesopplæring - Innlandet fylkeskommune

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Innlandet fylkeskommune organiserer tilskuddsordninger for ulike kompetansetiltak innenfor yrkesopplæringen.

Målgruppen er:

  • yrkesfaglærere, lærere som underviser i fellesfag på yrkesfag, og avdelingsledere og rådgivere for yrkesfaglige utdanningsprogram
  • instruktører, faglige ledere
  • medlemmer i prøvenemnder

Hva kan du søke om?

Du kan søke om penger til for eksempel:

  • samlinger
  • faglige kurs, faglig oppdatering, faglige tiltak i skole eller i bedrift
  • hospitering
  • yrkesretting av fellesfag, og samarbeid om faget yrkesfaglig fordypning (YFF)

Utdanningsdirektoratets mål med ordningen

Tilskuddsordningen kalles desentralisert kompetanseutvikling. Utdanningsdirektoratet har følgende mål for ordningen: 

  • fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde
  • styrke kompetanse rundt opplæringsrollen
  • utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift

Les mer om desentralisert kompetanseutvikling på Utdanningsdirektoratets nettsider

Søknadsskjema for kompetansemidler 

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen