Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.
Søknadsfrist: Løpende

Formålet med Grønn framtid Innlandet er både å fremme verdiskaping som gir positiv effekt på klima og/eller miljø, og å bidra til en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i Innlandet.     

Ordningen skal være enkel å søke på. Den skal bidra til å redusere risikoen bedrifter står overfor når de utvikler, tester og iverksetter nye idéer og teknologi.    

Hva kan Grønn framtid støtte?   

Grønn framtid støtter prosjekt i tidlig fase. For eksempel utforsking av et problem, prototypebygging og testing av mulige løsninger.     

Prosjektet må ha en positiv effekt på klima og/eller miljø.     

Søk om midler

Du søker gjennom den elektroniske søknadsordningen til Regionalforvaltning. Registrer deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen.   

Gå til regionalforvaltning.no

Før du søker

Det er ingen søknadsfrister, og søknader blir behandlet fortløpende. Les omtalen av ordningen grundig, og bruk god tid på å skrive søknaden.   

Legg vekt på: 

 • Hvorfor dette prosjektet vil gi en positiv effekt på miljø/klima
 • Hva som er nytt ved produktet/tjenesten (innovasjonsgrad)
 • Hva prosjektet kan føre til av verdiskaping
 • Om det vil gi økt sysselsetting, eller økt produktivitet, og/eller ha ringvirkninger hos andre bedrifter

Kort om regelverket

Nyetablerte bedrifter kan få dekket inntil 60 % av prosjektkostnadene, mens bedrifter som er eldre enn 5 år kan få 50 %. Maksimal søknadssum er 300 000 kroner. Bedriftene som søker må være registrerte i, og ha aktiviteten sin i Innlandet.   

Prosjekter eller ideene som skal utvikles må:

 • bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål:      
  • Begrensning av klimaendringer      
  • Klimatilpasning      
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser      
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi      
  • Forebygging og bekjempelse av forurensing      
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer      
 • ikke være til skade for noen av de andre miljømålene      
 • være tidlig i utviklingsfasen      
 • være nye i Innlandet, helst nasjonalt, og gjerne internasjonalt   

Grønn framtid Innlandet støtter ikke ordinære driftskostnader eller investeringer.

Les fullstendige kriterier her (PDF, 184 kB)

Trenger du inspirasjon? 

Siden 2017 har Grønn framtid gitt mer enn 50 millioner kroner til prosjekter som for eksempel øker energieffektivitet, reduserer utslipp, øker ombruk og gjenbruk, og gjør industri og landbruk mer bærekraftig.

Les mer om noen av disse prosjektene her:

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Grønn framtid Innlandet, med spørsmål om søknader eller oppfølging av tildelte tilskudd.

Patrick Bolliger, rådgiver

Randi Skaaraaen, rådgiver

Tildelinger fra Grønn framtid