Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål

Fylkeskommunen har gjennom deltakelse i prosjektet «Fiskesprell» et mål om å få barn og unge til å spise mer fisk og sjømat. Innlandet fylkeskommune har arrangert fiskesprellkurs for barnehageansatte, SFO-ansatte og elever på barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 siden 2007.

Fylkeskommunen har opprettet denne tilskuddsordningen som en ekstra støtte til barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs. Hensikten er å bidra til å gjøre det enklere å prøve ut kunnskap og erfaringer fra fiskesprellkurset i praksis.

Hvem kan søke?

Alle barnehager i Innlandet fylke som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (DOCX, 120 kB)

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no og merkes med «Søknad fiskesprellaktivitet» i emnefeltet.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, som betyr at søknader kan sendes inn hele året. 

Hva kan støttes?

Det gis støtte til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak i barnehagens regi. Barna skal være involvert i aktiviteten.

Søknadssum

Det kan søkes om tilskudd på inntil 2000 kroner to ganger i året.