Inviterer ungdom til møte om skole- og tilbudsstruktur

Ungdomsråd, elevråd og Elevorganisasjonen er invitert til et informasjonsmøte om ny skole- og tilbudsstruktur.

Ny skole- og tilbudsstruktur på høring

Fylkesutvalget sender forslag om ny skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller på høring.

Foreslår flere alternativer til ny skolestruktur

Et av forslagene er å legge ned Jønsberg videregående skole i stedet for skolested Sønsterud.

God debatt om ny skole- og tilbudsstruktur

Mandag kveld var hovedutvalg for utdanning samlet for å diskutere framtidig skole- og tilbudsstruktur.

Flere skoler kan bli lagt ned

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klart.

Vil jobbe sammen med fylkeskommunen

Hovedutvalg for utdanning ble onsdag orientert om arbeidslivets behov i framtida av sjefene i LO og NHO.

Deler skolene inn i to kategorier

Hovedutvalg for utdanning vedtok tirsdag kriterier som grunnlag for arbeidet med framtidig skole- og tilbudsstruktur.

Hvordan finne den gode skolestrukturen?

Nå har politikerne begynt å se på prosessen for å få ny skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet.

Flere hundre ville si sin mening

Interessen for å delta på medvirkningskonferanser om skolestruktur og Innlandsstrategien har vært stor.

Gjør døren høy, gjør porten vid

Diskusjonene var mange, og svarene få – akkurat slik det skal være på en medvirkningskonferanse om Innlandet.