Søke skoleplass i Innlandet fylkeskommune

Som søker til videregående opplæring må du sette deg inn i hvilke rutiner, regler og frister som gjelder for deg.

Søknadsfrister

  • 1. mars er ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og læreplass.
  • 1. februar er frist for lærekandidater og for de som søker inntak etter individuell vurdering – se mer informasjon under. 

Frister og datoer som gjelder svar på skolesøknad og inntaksdatoer finner du i inntakskalenderen.

Du søker, får svar og svarer på tilbud i Vigo

Registrer søknad i Vigo

Som hovedregel må du søke om inntak til neste årstrinn hvert skoleår. 

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden din kan du kontakte rådgiver ved en videregående skole.

Hvilke skoler kan du søke på?

Se alle offentlige videregående skoler i Innlandet fylkeskommune

Vg1

  • Når du søker Vg1, må du søke på tre forskjellige utdanningsprogram for å ha ungdomsrett. 
  • Det første ønsket i søknaden din må være til nærmeste skole som har det programområdet eller utdanningsprogrammet du ønsker. Deretter kan du søke fritt i hele fylket.

Vg2/Vg3

  • Hvis du skal videre til Vg2 eller Vg3, kan du søke til den skolen du allerede har begynt på, selv om det ikke er den nærmeste.

Individuell vurdering av skolesøknad, fortrinnsrett og minoritetsspråklige

Søknadsfrist er 1. februar for søkere som:

  • har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • nylig har kommet til Norge
  • må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner

Får du tilbud om skoleplass etter individuell behandling, har du ikke rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram, men til inntak på ett av tre utdanningsprogrammer. 

Du får tilbud om plass der det er forsvarlig ut ifra forutsetningene dine. Vi legger vekt på både den sakkyndige vurderingen og ønskene dine. 

Mer informasjon på vilbli.no

Vilbli.no er en informasjonstjeneste for deg som søker videregående opplæring. På siden finner du informasjon om hvilke opplæringstilbud som finnes, og ved hvilke skoler tilbudene er.

Det er også informasjon om rettighetene dine, hvor du kan søke hjelp og rådgivning, interessetester med mer. På vilbli.no finner du også alle søknadsskjemaer og vedleggsskjemaer som gjelder inntak.

Vilbli.no

Husk å søke om skoleskyss

Som elev i videregående skole må du søke om skoleskyss hvert år. 

Mer informasjon om hvordan du søker og hvilke regler som gjelder finner du på nettsidene til skolen og på www.innlandstrafikk.no.

 

Kontaktinformasjon - inntakskontorene