Prøvenemnd

Fylkeskommunen oppnevner og administrerer prøvenemnder i de lærefagene det er kandidater.