Prøvenemnd

To medlemmer av prøvenemnda planlegger og gjennomfører fagprøven.

 

Til toppen