Terje Storbakken fratrer som rektor

Terje Storbakken slutter som rektor på Lillehammer videregående skole.

Portrett av Terje Storbakken. - Klikk for stort bilde Jørgen Skaug Terje Storbakken har stått i krevende lederstillinger over mange år, og har nå bedt om å få avløsning som rektor av personlige grunner og for å ivareta egen helse og familie.

Slutter 11. april

Han går 11. april over i en stilling i sentraladministrasjonen i Kompetanse og tannhelse.

Fra samme dato konstitueres Hulda Marie Røhne Orskaug i stillingen som rektor ved Lillehammer vgs. Orskaug er i dag rektor ved Stange videregående skole. 

Assisterende rektor Ellen Søfting Svarstad konstitueres som rektor på Stange vgs. 

Glad han blir med videre

- Jeg har forståelse for Terje sine vurderinger, og takker ham for hans samvittighetsfulle innsats for Lillehammer videregående skole. Vi er glad for at vi fortsatt får nytte av hans erfaring og kompetanse i vår organisasjon, sier kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen. 

- Jeg er også trygg på at vi har funnet en god løsning for skolen med Hulda Marie Røhne Orskaug, inntil ny rektor blir tilsatt, sier han.

Lyses ut med det første

Rektorstillingen på Lillehammer blir lyst ut med det første.