Karriereveiledning og det grønne skiftet

Det har vært en enorm økning i interessen for karriereveiledning og bærekraft de siste fem årene. 

Geir Endregard, Inspiria science center, Peter plant, professor Emeritus USN, Elisabeth Erlimo, Vitensenteret Innlandet, Geir Syvertsen, spesialrådgiver Viken fylkeskommune  og Kristine Winjevoll, rådgiver karriereveiledning Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeFra venstre: Geir Endregard (Inspiria science center), Peter plant (professor Emeritus USN), Elisabeth Erlimo (Vitensenteret Innlandet), Geir Syvertsen (spesialrådgiver Viken fylkeskommune og Kristine Winjevoll (rådgiver karriereveiledning Innlandet fylkeskommune). Torgeir Strand Osmo FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Rådgivere innen karriereveiledning var i dag samlet på Vitensenteret Innlandet på Gjøvik til en fagdag om nettopp bærekraft. 

Hva med de grønne bærekraftsmålene?

De fleste karriereveilederne i Innlandet var til stede, mange av dem er rådgivere i ungdomsskolene og i de videregående skolene, samt NAV. 

– Etter at Innlandet fylkeskommune kom med bestemmelsen om at bærekraftsmåla skal være styrende for alt vi gjør, begynte vi å se på dette. Det var det lettere å se relevansen til karriereveiledning i de sosiale og økonomiske bærekraftsmålene, men hva med det grønne skiftet og de grønne bærekraftsmålene? sier rådgiver i karriereveiledning i Innlandet fylkeskommune, Kristin Winjevoll. 

De har arrangert et tilsvarende arrangement tidligere, men ønsket denne gangen å bringe enda flere aktører sammen. 

Oppfattet som utopi

Professor ved Universitetet i Sørøst Norge, Peter Plant, har reist verden rundt for å snakke om bærekraft og karriereveiledning. Han påpeker at grønn karriereveiledning er mer enn grønne jobber. Det er et paradigmeskifte og en vei til ny relevans for veiledning. 

Professor Peter Plant.  - Klikk for stort bildeProfessor Peter Plant. Kristine Winjevoll Plant refererte til flere store tenkere opp gjennom historien, noen av dem fra 1500-tallet. Dette gjorde han for å vise at det som oppfattes som utopisk blir først møtt med mye skepsis i samfunnet.

– Vi tror at vi er store tenkere, men det har vært folk før oss som har jobbet med utopier. Hva har bærekraft med karriereveiledning å gjøre? Jeg har opplevd en stor interesse innen karriereveiledningsfeltet de siste fem årene. Det var ikke mulig for bare åtte-ti år siden, men alt gikk fort når det først skjedde. Vi ser nå en tenkning rundt bærekraft som et integrert element.

– Jeg har jobbet med dette som konsulent i internasjonale organisasjoner, slik som OECD og EU kommisjonen, legger han til.

 – Vi har tenkt feil

Geir Endregard er utdannet kjemiker og er administrerende direktør i Inspiria science center. Han påpekte at vi har tenkt feil knyttet til bærekraft og må nå rette opp i disse feilene.

– Ungdom kan bli inspirert av at vi erkjenner feil. De arver ikke bare problemer, men også muligheter til å gjøre ting riktigere, bedre og smartere framover. Det tror jeg kan gi god inspirasjon hvis det blir håndtert riktig. Det som har gått galt, kan brukes som inspirasjon til å skape en lyst til å stå i et yrkesliv og ta meningsfylte valg, men det er klart at dette er krevende. Utfordringene er så store og kan ta mismot. Det er vår jobb å snu det til et mulighetsrom for den enkelte ungdom. 

Endregard mener at karriereveiledning og bærekraft er en relevant kombinasjon. 

– Det er veldig relevant, spesielt knyttet til personlige ferdigheter. Vi ser at ungdom i dag blir trigget av at vi ser dem og det de bærer på. I stedet for bare å se karakterene og fagene deres, må vi snakke med dem som individer. Jeg tror at man da får en tilleggsdimensjon inn i karriereveiledningen som kan være nyttig i mange sammenhenger. 

En suveren plattform

På spørsmål om kunnskap om bærekraft er en fordel å ha for å sikre seg jobb i framtida er svaret kontant: 

– Er man redd for ikke få seg jobb, må man slutte å tenke på spesifikke yrker. Da må man tenke på bærekraft og personlige ferdigheter for det trengs nesten over alt. Klarer man å kombinere noen spesifikke fagkunnskaper med det, så har man en plattform som er helt suveren for framtida, sier Endregard videre. 

Peter Plant er enig og tilføyer at det ikke bare handler om tekniske løsninger. 

– Dette handler om samfunnsinnretningen. Den samla kompetansen på feltet. Vi har kommet langt forbi diskusjonen om dette handler om vi skal ha flere på de teknologiske yrkene. Nå får vi flere yrker å spille på, ikke bare de tekniske, avslutter han.