Innlandet best i landet på sysselsetting av faglærte

85 % av de som tar fagbrev i Innlandet kommer ut i jobb i løpet av ett år

ung pleier, gammel pasient - Klikk for stort bilde Mostphotos I Innlandet velger 58 % av ungdommen yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette tallet har vært jevnt stigende de siste årene, og det er  helt i trå med det stadig stigende behovet for faglært arbeidskraft både i Innlandet og ellers i landet.

Innlandet ligger så langt i år godt an når det gjelder formidling av læreplasser. Målet er at resultatene blir minst like gode som i fjor da nesten ni av ti ungdommer som fullførte Vg2 fikk læreplass.  De som ikke klarer å skaffe læreplass får tilbud om Vg3 i skole, et tilbud for å fullføre utdanningen de har starta på.

Tiltak som fungerer

Innlandsungdommen opplever at de er attraktive etter endt utdanning, og hele 85 % er ute i jobb i løpet av det første året som faglært. Dette er høyest andel i landet og  viser at det ikke er tomme ord i det som sies om at samfunnet trenger faglærte.

Mari Gjestvang - Klikk for stort bildeLeder for hovedutvalg for utdanning Mari Gjestvang Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune -Dette er en svært gledelig nyhet som viser at Innlandet fylkeskommunes mange tiltak overfor yrkesfaglig utdanning gir resultater.

Det har de siste årene vært arbeidet for å få flere elever til å søke yrkesfag. I tillegg har det over mange år blitt drevet et systematisk arbeid for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående utdanning,  sier leder for hovedutvalg for utdanning, Mari Gjestvang (Sp)

Gjestvang sier videre at det har blitt jobbet godt på flere områder, og  vært satt inn flere tiltak for å få øke gjennomføringsgraden også på yrkesfag.

-  Det blir satset mye på oppfølging av elevene, helt fra de kommer fra ungdomsskoletrinnet. Det bygges gode profesjonelle lag av ansatte rundt elevene. 
Et annet tiltak har vært tilbud om sommerskole for de elevene som mangler bestått i fellesfag. Og ikke minst jobbes det systematisk for å sikre tilgang på læreplasser. Dette i nært samarbeid med kommuner, næringsliv og opplæringskontorer, sier Gjestvang

Fornøyd kunnskapsminister

Regjeringen understreker ofte at vi vil trenge enda flere faglærte i årene som kommer.  Kunnskapsminister Tonje Brenna gleder seg også over den positive utviklingen.

– At flere kommer raskt i jobb etter utdanningen viser at fagarbeidere har en ettertraktet kompetanse i arbeidslivet. Jeg mener også det understreker viktigheten av å jobbe aktivt mot frafall i yrkesfagene, og for flere læreplasser på veien til fagbrev og arbeidslivet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Flere tall og, mer informasjon kan du lese i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet