I år som vi fjor, flertallet søker yrkesfag

11 824 ungdommer har søkt videregående skole. 58 prosent har valgt yrkesfag på Vg1.

Gutt med motorsag - Klikk for stort bilde Ferskvann/A. Nilsson Søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars.

Søkertallene til videregående trinn 1 (Vg1) fordeler seg på 42 % til studieforberedende og 58 % til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Dette er samme fordeling som i 2022, selv om det er endringer mellom de enkelte utdanningsprogram.

Søkere til videregående skole

I alt har 11 824 søkere med ungdomsrett søkt videregående opplæring i skole i Innlandet fylkeskommune. Fjorårets tall var 12 060.

Dette er en nedgang på 236 søkere, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Søkere til læreplass

Det er en liten nedgang i antall søkere til videregående opplæring i bedrift. Antall søkere med ungdomsrett er 1 141 mot 1 158 på samme tidspunkt i 2022. Dette er søkere som har opplæring i bedrift på sitt førsteønske på søknaden.

Søkere med ungdomsrett til Vg1, fordelt på utdanningsprogram:

Søkertall 2023
Utdanningsprogram 2020 2021 2022 2023 %-andel søkere 2023 %-endring i perioden
Idrettsfag 454 437 487 500 10 10
Kunst, design og arkitektur 88 120 131 109 2 24
Musikk, dans og drama 161 121 144 151 3 -6
Medier og kommunikasjon 140 121 172 94 2 -33
Studiespesialisering 1454 1351 1164 1194 24 -18
Sum studieforberedende 2297 2150 2098 2048 42 -11
Bygg- og anleggsteknikk 335 360 422 408 8 22
Håndverk, design og produktutvikling 8 16 10 12 0 50
Elektro og datateknologi 385 365 403 380 8 -1
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 78 85 74 88 2 13
Helse- og oppvekstfag, ordinært 588 570 514 500 10 -15
Helse- og oppvekstfag, 3-årig studiekomp. 273 235 267 184 4 -33
IT og medieproduksjon 105 116 98 110 2 5
Naturbruk 189 205 202 193 4 2
Restaurant- og matfag 157 142 136 133 3 -15
Salg, service og reiseliv 139 152 190 263 5 89
Teknologi- og industrifag 431 510 596 555 11 29
Sum yrkesfag 2688 2756 2912 2826 58 5
Totalt 4985 4906 5010 4874    

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen etter 2014 eller senere har rett til 1-årig påbygging til generell studiekompetanse.

Til dette tilbudet er det 296 søkere i 2023 mot 326 søkere i 2022.

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan søkes av alle som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp.

Til dette tilbudet er det 377 søkere med ungdomsrett i 2023 mot 391 i 2022.

Vedlegg

Til toppen