Dronning Sonjas skolepris 2023 går til Storhamar vgs

Prisen på 250 000 kroner blir delt ut av Hennes Majestet Dronning Sonja torsdag 30. november.

Glade og stolte elever og ansatte jubler og ser  glade ut - Klikk for stort bildeStolte elever og ansatte ved Stohamar videregående skole Elin Stokkenes

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 

Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom.

Juryens begrunnelse

Skolen har utviklet den såkalte Storhamar-modellen for å involvere elever aktivt i hvordan de jobber.

Elevene opplever å være en del av skolen, og ikke bare at de er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. 

I begrunnelsen fra juryen står det:

Årets vinner har klare og ambisiøse mål for skolens læringsmiljø, og for arbeidet med inkludering og likeverd. Det gode systematiske arbeidet viser seg både i tiltak og i resultatene ved skolen, sier juryleder Inga Bostad.

Les hele juryens begrunnelse på Udir.no

Elevenes initiativ

Ideen om å søke om å bli kandidat til denne gjeve skoleprisen kom fra elevene selv. Og at prisen ble offentliggjort på høstferiens første dag hindret ikke noen av dem i å møte opp på skolen.

Likeverd og inkludering gjelder for alle, ikke kun de få.

 

Kvalitet og inkludering

Søknaden på til sammen 28 sider beskriver en skole som aktivt jobber med trivsel og inkludering.

I forordet i søknaden skriver daværende rektor Hildegard Johannesen:

- Skolens mandat er å utlikne sosiale forskjeller. Skolens oppdrag er å bidra til sosial utjevning. Det er dessverre mange som opplever utenforskap i skole og arbeidsliv. Likeverd og inkludering gjelder for alle, ikke kun de få! Forholdet mellom kvalitet og inkludering henger uløselig sammen. Likeverd og inkludering gjennom tilpasset opplæringen er for oss som skole et grunnleggende og et bærende prinsipp.

Etter at søknaden ble sendt har skolen fått ny rektor og hun er stolt over det arbeidet som elever og ansatte gjør hver dag for å fortjene en slik pris.

- Først vil vi si at vi er utrolig stolte og ydmyke over denne tildelingen. Vi ser det som en annerkjennelse på det systematiske arbeidet som har pågått over lang tid, og fortsatt pågår ved skolen. Prisen gir elevrådet og skolen en stor mulighet til å spisse vårt arbeid med skole- og læringsmiljø ytterligere, og kunne videreføre og utvide de satsningsområder vi allerede er i gang med, sier rektor Hjørdis Bjølseth

Hennes Majestet Dronning Sonja kommer til Hamar 30. november

30. november kommer dronningen selv til Hamar for å overrekke prisen og for å bli bedre kjent med skolen. Det blir en stor dag for både skolens elever, ansatte og for skoleeier Innlandet fylkeskommune.

Glad mann med hvitt hår og briller - Klikk for stort bildeKompetansesjef Tore Gregersen Elin Stokkenes

- Det er utrolig hyggelig å kunne gratulere Storhamar med denne flotte prisen .Det står respekt av det arbeidet alle ved Storhamar videregående skole har lagt ned for å utvikle skolemiljøet. Dette er et produkt av en helhetlig og systematisk tilnærming, sier kompetansesjef Tore Gregersen. 

Han mener at skolen har klart å skape et profesjonelt lærende fellesskap der alle er involvert og delaktige med eleven i sentrum. Det er også et bevis på at det er høy kvalitet på skolene våre.

Det er bare åtte år siden en annen skole i Innlandet fikk prisen, da gikk nemlig Dronning Sonjas skolepris til Gjøvik videregående skole.

Mer informasjon

Skolens søknad til Dronning Sonjas skolepris (PDF, 715 kB)

Utdanningsdirektoratet nettsted om Dronning Sonjas skolepris