For skoler - Innlandet fylkeskommune

Veileder om psykisk helse i videregående opplæring

Her finner du verktøy og konkrete råd for hvordan du som ansatt i skolen kan hjelpe elever som har problemer.

Våg å se, våg å forstå og våg å stå i det!

Til toppen