Regionalt planforum - Innlandet fylkeskommune

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Se program og møtedokumenter

Møteplan

Datoer for 2020:

Møteplan
Måned Sted Dag Dato Frist for å sende inn dokumenter
Januar Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 21.01.2020 09.01.2020
Januar Fylkeshuset, Hamar Onsdag 22.01.2020 09.01.2020
Februar Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 11.02.2020 30.01.2020
Februar Fylkeshuset, Hamar Onsdag 26.02.2020 13.02.2020
Mars Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 10.03.2020 27.02.2020
Mars Fylkeshuset, Hamar Onsdag 25.03.2020 12.03.2020
April Teams Onsdag 01.04.2020 18.03.2020
April Teams Onsdag 22.04.2020 02.04.2020
Mai Teams Tirsdag 05.05.2020 23.04.2020
Mai Teams Onsdag 13.05.2020 30.04.2020
Juni Teams Tirsdag 02.06.2020 20.05.2020
Juni Teams Onsdag 10.06.2020 28.05.2020
August Teams Onsdag 26.08.2020 13.08.2020
September Teams Tirsdag 01.09.2020 20.08.2020
September Teams Onsdag 22.09.2020 10.09.2020
September Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 29.09.2020 17.09.2020
Oktober Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 14.10.2020 01.10.2020
Oktober Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 27.10.2020 15.10.2020
November Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 17.11.2020 05.11.2020
November Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 25.11.2020 12.11.2020
Desember Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 01.12.2020 19.11.2020
Desember Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 16.12.2020 03.12.2020

Møtested og påmelding

NB: Planforum blir gjennomført på Teams inntil videre pga. covid-19.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet.

Henvendelser og påmelding sendes på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Kommunekontakter plan og veiledning

Kommunekontakter samferdsel

Kommunekontakter kulturarv

Til toppen