Regionalt planforum - Innlandet fylkeskommune

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Se program og møtedokumenter for 2021

Møteplan

Datoer for 2021:

Møteplan 2021
Måned Sted Dag Dato Frist for å sende inn dokumenter
Januar Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 20.01.2021 06.01.2021
Januar Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 26.01.2021 13.01.2021
Februar Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 09.02.2021 27.01.2021
Februar Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 17.02.2021 03.02.2021
Mars Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 16.03.2021 03.03.2021
Mars Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 24.03.2021 10.03.2021
April Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 20.04.2021 07.04.2021
April Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 28.04.2021 14.04.2021
Mai Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 18.05.2021 05.05.2021
Mai Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 26.05.2021 12.05.2021
Juni Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 22.06.2021 09.06.2021
Juni Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 23.06.2021 09.06.2021
August Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 25.08.2021 11.08.2021
August Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 31.08.2021 18.08.2021
September Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 14.09.2021 01.09.2021
September Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 29.09.2021 15.09.2021
Oktober Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 12.10.2021
– utgår
29.09.2021
Oktober Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 27.10.2021 13.10.2021
November Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 16.11.2021 03.11.2021
November Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 17.11.2021 04.11.2021
Desember Teams eller Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 07.12.2021 24.11.2021
Desember Teams eller Fylkeshuset, Hamar Onsdag 15.12.2021 01.12.2021

Møtested og påmelding

NB: Planforum blir gjennomført på Teams inntil videre pga. covid-19.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet.

Henvendelser og påmelding sendes på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta.

Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Kommunekontakter

Kontakt kommunekontaktene om du trenger hjelp:

Til toppen