Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Se program og møtedokumenter for 2023

Se program og møtedokumenter for 2022

Meld inn sak

Møteplan

Datoer for 2023:

Møteplan 2023
Måned Sted Dag Dato Frist innsendelse dokumenter
Januar Teams Onsdag 18.01.2023 04.01.2023
Januar Teams Tirsdag 24.01.2023 10.01.2023
Februar Teams Onsdag 08.02.2023 31.01.2023
Februar Teams Tirsdag 21.02.2023 07.02.2023
Mars Teams Tirsdag 14.03.2023 28.02.2023
Mars Teams Onsdag 22.03.2023 08.03.2023
April Teams Onsdag 12.04.2023 29.03.2023
April Teams Tirsdag 25.04.2023 11.04.2023
Mai Teams Onsdag 03.05.2023 18.04.2023
Mai Teams Onsdag 31.05.2023 16.05.2023
Juni Teams Onsdag 14.06.2023 31.05.2023
Juni Befaring Vang kommune Tirsdag 27.06.2023 13.06.2023
August Teams Onsdag 23.08.2023 09.08.2023
August Teams Tirsdag 29.08.2023 15.08.2023
September Teams Onsdag 13.09.2023 30.08.2023
September Teams Tirsdag 26.09.2023 12.09.2023
Oktober Teams Onsdag 04.10.2023 20.09.2023
Oktober Teams Tirsdag 31.10.2023 17.10.2023
November Teams Onsdag 15.11.2023 01.11.2023
November Teams Tirsdag 28.11.2023 14.11.2023
Desember Teams Onsdag 06.12.2023 21.11.2023
Desember Teams Tirsdag 12.12.2023 28.11.2023

Møtested og påmelding

Planforum gjennomføres på Teams.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet.

Henvendelser og påmelding sendes på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta.

Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Kommunekontakter

Kontakt kommunekontaktene om du trenger hjelp: