Regionalt planforum - Innlandet fylkeskommune

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Se program og møtedokumenter for 2022

Meld inn sak

Møteplan

Datoer for 2022:

Møteplan 2022
Måned Sted Dag Dato Frist innsendelse dokumenter
Januar Teams - Utgår Onsdag 19.01.2022 05.01.2022
Januar Teams Tirsdag 25.01.2022 11.01.2022
Februar Teams - Utgår Tirsdag 15.02.2022 01.02.2022
Februar Teams Onsdag 23.02.2022 09.02.2022
Mars Teams Tirsdag 15.03.2022 01.03.2022
Mars Fagdag - Teams Onsdag 30.03.2022 16.03.2022
April Teams Onsdag 20.04.2022 06.04.2022
April Teams Tirsdag 26.04.2022 12.04.2022
Mai Teams Onsdag 11.05.2022 27.04.2022
Mai Teams Tirsdag 31.05.2022 17.05.2022
Juni Teams Tirsdag 14.06.2022 31.05.2022
Juni Teams Onsdag 15.06.2022 01.06.2022
August Teams Onsdag 24.08.2022 10.08.2022
August Teams Tirsdag 30.08.2022 16.08.2022
Sepember Fagdag - Teams Onsdag 14.09.2022 31.08.2022
September Teams Tirsdag 27.09.2022 13.09.2022
Oktober Teams Tirsdag 18.10.2022 04.10.2022
Oktober Teams Onsdag 26.10.2022 12.10.2022
November Teams Tirsdag 08.11.2022 25.10.2022
November Teams Onsdag 23.11.2022 09.11.2022
Desember Teams Onsdag 07.12.2022 23.11.2022
Desember Teams Tirsdag 13.12.2022 29.11.2022

Møtested og påmelding

Planforum gjennomføres på Teams.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet.

Henvendelser og påmelding sendes på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta.

Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Kommunekontakter

Kontakt kommunekontaktene om du trenger hjelp:

Til toppen