Regionalt planforum - Innlandet fylkeskommune

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Praktisk informasjon om møtene

NB: Planforum blir avholdt ved hjelp av nettbaserte møter inntil restriksjonene knyttet til koronaviruset er opphevet.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Møtene holdes i lokalene til Innlandet fylkeskommune, både på fylkeshuset på Lillehammer og på Hamar, hvis ikke annet er avtalt. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet. Henvendelser og påmelding kan gjøres på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Møteplan

Datoer for 2020:

Møteplan
Måned Sted Dag Dato Frist for å sende inn dokumenter
Januar Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 21.01.2020 09.01.2020
Januar Fylkeshuset, Hamar Onsdag 22.01.2020 09.01.2020
Februar Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 11.02.2020 30.01.2020
Februar Fylkeshuset, Hamar Onsdag 26.02.2020 13.02.2020
Mars Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 10.03.2020 27.02.2020
Mars Fylkeshuset, Hamar Onsdag 25.03.2020 12.03.2020
April Fylkeshuset, Lillehammer Onsdag 01.04.2020 18.03.2020
April Fylkeshuset, Hamar Onsdag 22.04.2020 02.04.2020
Mai Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 05.05.2020 23.04.2020
Mai Fylkeshuset, Hamar Onsdag 13.05.2020 30.04.2020
Juni Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 02.06.2020 20.05.2020
Juni Fylkeshuset, Hamar Onsdag 10.06.2020 28.05.2020
August Fylkeshuset, Hamar Onsdag 26.08.2020 13.08.2020
September Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 01.09.2020 20.08.2020
September Fylkeshuset, Hamar Onsdag 23.09.2020 10.09.2020
September Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 29.09.2020 17.09.2020
Oktober Fylkeshuset, Hamar Onsdag 14.10.2020 01.10.2020
Oktober Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 27.10.2020 15.10.2020
November Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 17.11.2020 05.11.2020
November Fylkeshuset, Hamar Onsdag 25.11.2020 12.11.2020
Desember Fylkeshuset, Lillehammer Tirsdag 01.12.2020 19.11.2020
Desember Fylkeshuset, Hamar Onsdag 16.12.2020 03.12.2020

Kommunekontakter plan og veiledning

Kommunekontakter samferdsel

Kommunekontakter kulturarv

Til toppen