Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Se program og møtedokumenter for 2024

Se program og møtedokumenter for 2023

Meld inn sak

Møteplan

Datoer for 2024:

Møteplan 2024
Måned Sted Dag Dato Frist innsendelse dokumenter
Januar Teams Onsdag 10.01.2024 28.12.2024
Januar Teams Tirsdag 23.01.2024 09.01.2024
Februar Teams Tirsdag 13.02.2024 30.01.2024
Februar Teams Tirsdag 20.02.2024 06.02.2024
Mars Teams Tirsdag 12.03.2024 27.02.2024
Mars Teams Onsdag 20.03.2024 06.03.2024
April Teams Onsdag 03.04.2024 20.03.2024
April Teams Tirsdag 30.04.2024 16.04.2024
Mai Teams Tirsdag 14.05.2024 30.04.2024
Mai Befaring Onsdag 29.05.2024 15.05.2024
Juni Teams Tirsdag 04.06.2024 21.05.2024
Juni Teams Onsdag 19.06.2024 05.06.2024
August Teams Onsdag 21.08.2024 07.08.2024
August Teams Tirsdag 27.08.2024 13.08.2024
September Teams Tirsdag 10.09.2024 27.08.2024
September Teams Onsdag 25.09.2024 11.09.2024
Oktober Teams Onsdag 02.10.2024 18.09.2024
Oktober Teams Tirsdag 29.10.2024 15.10.2024
November Teams Onsdag 13.11.2024 30.10.2024
November Teams Tirsdag 26.11.2024 12.11.2024
Desember Teams Onsdag 04.12.2024 20.11.2024
Desember Teams Tirsdag 10.12.2024 26.11.2024

​Møtested og påmelding

Planforum gjennomføres på Teams.

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 2 uker før møtet.

Henvendelser og påmelding sendes på e-post til planforum@innlandetfylke.no.

Hva er regionalt planforum?

I regionalt planforum kan kommunene presentere kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta.

Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Kommunekontakter

Kontakt kommunekontaktene om du trenger hjelp: