Kommunekontakter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune

Kommunekontakter Kulturarv

Kontaktpersoner for veiledning og bistand i planarbeid innen tema arkeologi og bygningsvern/nyere tids kulturminner. 

Arkeologi

Tina Amundsen

 • Kongsvinger, Grue, Åsnes, Ringsaker, Alvdal, Tynset

Egil Brodshaug

 • Stor-Elvdal

Fredrik B. Hansen

 • Sør-Odal

Ove Holseng

 • Eidskog, Våler, Trysil, Rendalen, Os, Tolga

Øystein Lia

 • Nord-Odal, Løten

Kjetil Skare

 • Stange, Åmot, Engerdal, Folldal

May-Tove Smiseth

 • Elverum, Hamar

Øystein Rønning Andersen

 • Dovre, Øyer, Gjøvik

Mildri Een Eide

 • Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Lesja,  Gausdal, Sel

Irene Skauen Sandodden

 • Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Etnedal, Øystre Slidre

Thea Sørensen

 • Lillehammer, Vestre Slidre, Vang, Skjåk, Lom, Vågå

Henriette Aasen

 • Nordre Land, Søndre Land, Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu

Bygningsvern / nyere tids kulturminner 

Magne Kvam

 • Nord-Odal, Sør-Odal, Hamar, Åmot, Rendalen, Folldalen, Alvdal, Tynset

Agnethe Jovall

 • Åsnes, Løten, Elverum, Ringsaker, Trysil, Stor-Elvdal

Einar Stamnes

 • Eidskog, Kongsvinger, Grue, Stange, Våler, Engerdal, Tolga, Os

Eli Lirhus

 • Byggesaker, kommuner i tidligere Oppland

Magnhild Apeland

 • Plansaker og dispensasjoner fra kommuneplan, kommuner i tidligere Oppland
Til toppen