Planer for kulturminner og naturforvaltning

Regionale planer skal sørge for en helhetlig og god forvaltning av kultur og natur.