Flere hundre ville si sin mening

Interessen for å delta på medvirkningskonferanser om skolestruktur og Innlandsstrategien har vært stor.

Mange personer sitter rundt småbord i en sal og følger med på en presentasjon på lerret. - Klikk for stort bildeDet var stor interesse for å være på medvirkningskonferansene. På Koppang var det 70 påmeldte. Inger Stubsjøen I løpet av våren har Innlandet fylkeskommune arrangert fire medvirkningsseminarer. Det siste var på Gjøvik tirsdag 2. mai. Der var det over 100 påmeldte.

Det samme antallet var påmeldt til konferansen i Sand i Sør-Odal, mens det var 70 på Koppang i Stor-Elvdal. På Rudi Gard i Sør-Fron var hele 140 personer påmeldt.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen var til stede på alle konferansene.

– Det har vært stor interesse for disse samlingene. Med rundt 400 deltakere totalt, så sier det seg selv at det er krevende å treffe alle ønsker og forventninger, men det viktigste har vært å jobbe med en felles virkelighetsforståelse og at flest mulig har tenkt høyt om behov for kompetanse, endringer i befolkningen og mulighetene vi må gripe. Dette er bare starten på en lengre prosess, og det vil bli flere møter og høringer om Innlandsstrategien og skolestruktur framover, sier han.

Hvordan blir skolestrukturen?

Et av temaene som ble diskutert, var framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet, noe som engasjerte alle, men spesielt de unge.

Det er et faktum at elevtallet i videregående opplæring i Innlandet er synkende. Et av formålene med de fire medvirkningskonferansene var å få tidlige innspill på hvilke utdanninger som er viktige for arbeidslivets behov, for rekruttering og utvikling av lokalt næringsliv.

Mange syntes det likevel var krevende å prioritere hvilke utdanningsløp som er viktige, fordi det ikke bare skal handle om samfunnets behov, men også om ungdommenes behov.

Innspillene fra disse konferansene blir tatt med inn i det videre arbeidet med skole- og tilbudsstruktur.

Innlandsstrategien 2024-2028

Det andre temaet på agendaen var fornying av Innlandsstrategien, som er Innlandets regionale planstrategi.

I dette arbeidet fikk deltakerne blant annet spørsmål om hvilket samfunn de ønsker seg i 2040 og hvordan de skal komme dit. Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet.

I oktober 2023 skal forslag til nytt kunnskapsgrunnlag og anbefaling om endring av Innlandsstrategien overleveres fra sittende til nytt fylkesting. Neste vinter arrangerer fylkeskommunen åpne innspillmøter. I april 2024 sender fylkesutvalget forslaget til den nye Innlandsstrategien på høring.

Fylkestinget skal vedta Innlandsstrategien 2024-2028 i oktober 2024.