751 nye innlendinger i tredje kvartal

I Innlandet er vi nå 375 365 innbyggere.

Barn som leker i snøen - Klikk for stort bildeBarn som leker i snøen

Fylket har hatt en befolkningsvekst på 751 personer i tredje kvartal. Det viser tall som kom fra Statistisk sentralbyrå i dag, 16. november 2023.

Veksten i Innlandet ligger nå på 0,2 prosent. Det er samme vekst som i tredje kvartal i fjor.

Vekst på grunn av innvandring

Folketilveksten til Innlandet kommer av en nettoinnflytting på 870 personer. Det er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. 

Innvandringen til fylket er på et høyt nivå med 1 537 personer. Samtidig er utvandringen synkende. Utvandringen ligger nå på 419 personer. I tilsvarende kvartal i fjor lå utvandringen på 560 personer.

Flere fødte

I tredje kvartal ble det født 825 i Innlandet. Det ble født tilnærmet tilsvarende antall i samme kvartal i fjor. 

Innlandet har Norges største fødselsunderskudd på 119 personer i tredje kvartal. Det vil si at det dør flere personer enn det fødes. Fødselsunderskuddet er lavere dette kvartalet enn det var i tilsvarende kvartal i fjor. Da var fødselsunderskuddet på 157 personer.  

Det var 944 personer som døde i Innlandet i tredje kvartal. Antall dødsfall har hatt en relativ stødig nedgang, og er nå på det laveste antallet siden fjerde kvartal 2021.

Lavere vekst enn landsgjennomsnittet

I tredje kvartal har Innlandet hatt en lavere tilvekst enn landsgjennomsnittet. Norge har hatt en samlet tilvekst på 0,35 prosent dette kvartalet. 

Disse fylkene har høyere vekst enn landsgjennomsnittet i andre kvartal: 

  • Oslo (0,59 %)
  • Agder (0,53 %)
  • Rogaland (0,46 %) 
  • Viken (0,44 %)
  • Vestfold og Telemark (0,37 %)

De øvrige fylkene har en lavere vekst enn landsgjennomsnittet på 0,35 %. Innlandet har hatt en vekst på 0,2 %, deretter kommer Møre og Romsdal med 0,19 %, Vestland med 0,16 %, Troms og Finnmark med 0,13 % og Nordland med 0,09 %.

Kommunale variasjoner i folketilvekst

I tredje kvartal har Sel kommune har hatt den største folketilveksten blant kommunene i Innlandet, målt i prosent. Deretter følger Engerdal, Folldal og Vestre Slidre. 

Øystre Slidre, Vang, Etnedal og Grue har hatt størst folketallsnedgang, målt i prosent. 

Målt i antall personer, har tilveksten vært størst i Hamar, Gjøvik, Elverum og Sel. 

Folketallsreduksjonen, målt i antall personer, var størst i Gran, Østre Toten, Øystre Slidre og Nordre Land.

Nettoinnflyttingen, inkludert inn- og utvandring, har vært størst til Hamar, Gjøvik og Elverum. Det største fødselsoverskuddet var i Stange, Hamar og Vågå.  

Største antall fødte barn finner vi i Ringsaker, Hamar og Stange. 

Lillehammer, Kongsvinger og Trysil har det største fødselsunderskuddet.

Her finner du tallene for din kommune

Du finner alltid de nyeste folketallene for fylket og kommunene på Innlandsstatistikk.no.

Det er flere rapporter for folketall:

  • Rapporten med kvartalstall viser de nyeste tallene.
  • Rapporten med årlige tall viser folketall per 1. januar og har flere detaljerte opplysninger.
  • Rapporten med folketallsprognoser viser forventet utvikling i folketallet fremover.

De seneste folketall per tredje kvartal finner du her i rapporten med kvartalstallene.