2. Utrydde sult

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 2 har som mål å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. 

Hele verdikjeden fra hvordan mat produseres til foredling, ernæring og matsvinn har betydning for å nå dette målet. Det er på tide at vi revurderer hvordan vi dyrker og fordeler maten vår.

Det er 702 til 828 millioner mennesker globalt som er underernært i 2022. Det er 150 millioner flere enn før covid-19-pandemien startet. Det er 193 millioner som har akutt matusikkerhet, som betyr at mange av dem sulter. De fleste av dem bor i Afrika sør for Sahara, Latin-Amerika og Karibien (kilde: World Food Programme / FN ).

Krigen i Ukraina utgjør en ekstra trussel mot matsikkerhet, siden Ukraina vanligvis produserer mye mat – særlig korn – som blir solgt til land som trenger mer mat enn de produserer. Mindre mat i markedet gjør at prisene øker. Krigen har ført til at prisen for fossilt drivstoff har økt, og dermed at prisen for alt som bruker fossilt brennstoff har økt. I landbruket og i transportsektoren brukes vanligvis fossilt brennstoff, blant annet til lastebiler og båter, noe som betyr at prisen for mat i butikkene øker enda mer.

I tillegg til dette er klimaendringer, naturkatastrofer, ulikhet, dårlige systemer for lagring av mat og koronapandemien blant hovedårsakene til sult og dårlig matsikkerhet (Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport 2022).

I 2022 var selvforsyningsgraden i Norge 47 prosent. Graden forteller hvor stor del av matforbruket vårt som er norskprodusert. Tar vi ut fisk, blir graden 44 prosent. Korrigert for importert kraftfôr, er den 39 prosent (kilde: Nibio)

Dekningsgraden er et uttrykk for hvor stor del av matvareforbruket vårt vi kunne ha produsert selv dersom vi selv konsumerte maten som går til eksport. Dekningsgraden i Norge var 91 prosent i 2022. Selvforsyningsgraden og dekningsgraden sier lite om vår selvforsyningsevne, og hvordan vi ville klare oss dersom en krise skulle ramme. I en lengre krisesituasjon ville vi trolig legge om til å produsere en større del planteprodukt til menneskemat i staden for til husdyrfôr (Kilde: Nibio).

Det er viktig at investeringer i jordbruk rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet. Hvis vi gjør dette på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde.

Mål 2 i Innlandet 

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du også lese om: 

Du finner også her et utvalg av relevant statistikk for mål 2 i Innlandet:

I rapporten om arealbruk finner du tall for utviklingen i jordbruksareal: 

I areal- og naturregnskapet for Innlandet finner du ytterligere tall for jordbruksareal- og kvalitet. Du finner det i areal- og naturregnskapets del 2 (tallfremstillingen). 

Gå til areal- og naturregnskapet for Innlandet

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet har flere spørsmål om kosthold under temaet “helserelatert adfærd":

I rapporten om levevaner finner du tall angående kosthold: 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene