Samfunnsutvikling Innlandet

Samfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune har opprettet en teams-plattform for å kunne dele kunnskap og ha en uformell dialog mellom kommuner, fylkeskommunen og relevante samarbeidsaktører. Velkommen inn!

Velkommen til Samfunnsutvikling Innlandet

"Samfunnsutvikling Innlandet" er et team i Microsoft Teams. Her vil vi, og de som er med, dele informasjon som kan være nyttig for flere, for eksempel tips om arrangementer, nettsteder og aktuelle rapporter. 

Gruppen er ment for hverdagsinspirasjon. Vi oppfordrer alle som er med i teamet til å bruke det som plattform for å dele, stille spørsmål og dra veksel på hverandres kompetanse.

Det kan for eksempel være om noe nytt og spennende som pågår i kommunene og som kan inspirere andre. Det er lavterskel for å starte nye tråder og å stille spørsmål. Teamet er ikke for saksbehandling.

Mange temaer

Temaområdene for teamet per nå er samfunnsplanlegging, herunder folkehelse, kunnskapsproduksjon, FNs bærekraftmål, integrering / inkludering og arealplanlegging. Vi vil etter hvert vurdere om flere tematikker vil bli inkludert. 

Slik blir du med i teamet

Målgruppen er primært administrativt ansatte i Innlandets kommuner, men Statsforvalter, Husbanken, regionråd med flere er også representert. Vi håper du har lyst til å bli med?

Du melder deg på ved å sende en e-post til inger.stensgaard.sorensen@innlandetfylke.no. Du vil da motta en invitasjon til teamet.

Vi ser fram til å samhandle med deg. Send også gjerne denne informasjonen til andre i kommunen din som du tenker kan ha nytte av å være med.