Viktig samarbeid over grenser

8. – 11. november deltok vi på en samling, der utvikling av samarbeidet med Ukraina sto sentralt.

Pål-Arne Oulie og Bjørn Terje Andersen ved et møtebord - Klikk for stort bildePål-Arne Oulie og Bjørn Terje Andersen representerte Innlandet fylkeskommune på møtet i Association of European Border Regions (AEBR) i Slovakia og Ukraina i høst. Innlandet fylkeskommune

Samlingen i Kosice i Slovakia var i regi av Association of European Border Regions (AEBR), der Innlandet fylkeskommune er medlem.

AEBR er en organisasjon for grensesamarbeid mellom grenseregioner i Europa, der det formaliserte samarbeidet Innlandet fylkeskommune har med Värmland og Dalarna er ett av mange slike samarbeid.

Deltakelse i AEBR gir også Innlandet innflytelse på politikkutvikling i EU, spesielt innenfor finansiering av tiltak og ordninger for grenseregioner.

Grensetjenesten

Et eksempel på dette er Grensetjenesten, som ble etablert som et pilotprosjekt med Interreg-midler av Hedmark fylkeskommune.

Dette er et tilbud for personer som bor på den ene siden av grensa og jobber på den andre, for å få avklare blant annet sosiale rettigheter og skattespørsmål. Grensetjenesten ble etablert etter initiativ fra Hedmark fylkeskommune og ble presentert som en suksesshistorie fra Innlandet under samlinga i Kosice.

Les mer om Grensetjenesten

Gaza og Ukraina

Reiserapport fra Slovakia og Ukraina

Pål-Arne Oulie er politiker i fylkestinget og sitter i styret i AEBR.

Sammen med Bjørn Terje Andersen fra Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune, møtte Oulie på samlingen i AEBR tidligere i høst.

På samlingen i Kosice ble det drøftet ulike problemstillinger rundt samarbeid over landegrenser, også fra konfliktområder. David Newman, professor i geopolitikk ved Ben Gurion-universitetet i Israel, deltok for å gi et nærmere innblikk i situasjonen for Gaza.

Utvikling av samarbeidet med Ukraina var også sentralt under konferansen. Flere foredragsholdere fra landet deltok og fortalte om arbeidet med å tilpasse nasjonal lovgivning for å søke EU-medlemskap så snart krigen er over.

AEBR er en bidragsyter i dette arbeidet, med å legge til rette for et utviklet samarbeid mellom Ukraina og andre europeiske land.

De europeiske landene har hittil bidratt med 800 milliarder euro til Ukraina i forbindelse med krigen, og i forrige uke bevilget de ytterligere 50 milliarder euro.

Opplevde alarm i Ukraina

Siste dag under samlinga var det lagt opp til et besøk i Ukraina. Vi ble kjørt til universitetet i Uzhhorod, der vi ble mottatt av ledelse for universitetet, men vi hadde knapt fått servert kaffe før alarmen gikk og vi ble ført over til et annet bygg at sikkerhetsårsaker.

Roman Saray, president for Karpatia fylke og Viktor Mikita, governør i Transcarpathia og regionleder for militæradministrasjonen fortalte om hvordan krigen har rammet sivile mål som boliger, skoler og sykehus. Det ble også informert om store behov for medisinsk utstyr ved sykehusene i regionen, som i tillegg til ordinære oppgaver må håndtere sårede og skadede soldater.

På møtet i AEBR i Slovakia ble det også vedtatt nye statutter etter en prosess der Innlandet fylkeskommune har bidratt med innspill.

Les mer om møtet i AEBR

Tekst: Pål-Arne Oulie

Tegninger av hjerter og det ukrainske flagget og bilder av personer med våpen på en vegg med kamuflasjenett - Klikk for stort bildePå reisen til Ukraina kom Pål-Arne Oulie over denne veggen med tegninger og bilder. Pål-Arne Oulie