Treffpunkt for landbruk og reiseliv

Nærings- og landbruksansvarlige i nesten alle kommunene i Innlandet møttes denne uka i Trysil på to-dagers samling.

Smilende dame foran en scene der det står Trysil. - Klikk for stort bildeTurid Lie er storfornøyd med at så mange kommuner prioriterte å delta på samlingen om landbruk og reiseliv. Elin Bjørnstad Fylkeskommunen arrangerer slike nettverkssamlinger to ganger i året. Seniorrådgiver Turid Lie, som har hovedansvar for arrangementet, mener at det gode oppmøtet viser at dette er en viktig møteplass.

– Vi ser at det er både nyttig og viktig at de som jobber med landbruk og annen næringsutvikling kan komme sammen og dele erfaringer, bygge nettverk og få felles kompetansepåfyll.

Lie tror mange opplever at de har flere felles referansepunkter enn det de i utgangspunktet hadde trodd.

Rekordmange påmeldte

Rundt 90 deltakere fant veien til Trysil. Lie tror samlingen er blitt enda mer aktuell etter fylkessammenslåingen.

– Det å lære hverandre å kjenne på tvers av storfylket, har vist seg verdifullt. I tillegg er det også svært nyttig for oss i fylkeskommunen å treffe kommunens førstelinje og andre gode hjelpere ute i fylket.

Matproduksjon – Innlandets fortrinn

Mann som holder et foredrag og står foran en PowerPoint-presentasjon. - Klikk for stort bildeOla Hedstein pekte på at Innlandet kan spille en nøkkelrolle innen matproduksjon. Elin Bjørnstad Ola Hedstein fra selskapet Rethink Food pekte på at Europa står foran et stort skifte når det gjelder matproduksjon. Han mener at Norge og Innlandet har noen klare fortrinn og et stort potensial.

– Den politiske interessen for mat og landbruk er høyere enn noen gang i Europa, både på grunn av klimaendringene, men også som en følge av pandemien og krigen i Ukraina. EU sier rett og slett at deres matproduksjonssystem er dysfunksjonelt.

Hedstein forklarte at årsaken til klimautfordringene er olje, kull og gass. Dette er næringer Norge har skodd seg godt på. De næringene Norge nå bør ha vekstambisjoner for, er skogbruk, landbruk, havbruk og fornybar energi. Her sitter vi i Innlandet på store verdier og muligheter.

Hedstein snakket også om at EU ønsker å sette gullstandard innen bærekraftig matproduksjon med strategien «Farm to fork». Som et konkret tiltak er det blant annet fremmet et forslag om å innføre en klimatoll som skal utligne forskjellen på å produsere mat på en dyrere måte i Europa, framfor å importere billigere varer fra andre verdensdeler. Hedstein sier at dette gir muligheter i en norsk kontekst: – Vi har en innebygd etikk og tradisjon innen matproduksjon som samsvarer med det verden roper etter. For eksempel skal lav bruk av antibiotika og gode forhold for dyra lønne seg. Dette har Norge og Innlandet allerede et høyt fokus på.

Fornøyde deltakere

Smilende dame i forgrunnen på en liten møtesal med mennesker i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeMarte Marie Taraldrud er fagleder landbruk i Østre Toten kommune, en kommune med mye matproduksjon. IFK Marte Marie Taraldrud er fagleder landbruk i Østre Toten kommune. Hun er relativt fersk i jobben og er på fylkeskommunens nettverkssamling for aller første gang:

– Jeg er her for å bygge nettverk, og håper å bli kjent med flere som jobber med landbruk i kommunene i Innlandet. I tillegg synes jeg det er et spennende og veldig relevant program.

Landbruk og matproduksjon er svært viktige næringer for Østre Toten kommune, og Taraldrud forteller at det er ca. 320 bønder som søker produksjonstilskudd fra kommunen hvert år.

– Vi er størst i landet når det gjelder grønnsaksproduksjon på friland. Det Ola Hedstein fortalte om EUs økte fokus på kvalitet innen framtidas matproduksjon, er gode nyheter for en kommune som oss.