Skal øke kompetansen i treindustrien

Prosjektet Heartwood skal bidra til kompetansepåfyll innenfor den skogbaserte industrien.

Maskin som driver med treforedling - Klikk for stort bilde Mostphotos Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi Heartwood 1,5 millioner kroner.

Det er Norwegian Wood Cluster som skal gjennomføre prosjektet.

Samarbeidspartnere er Innlandet fylkeskommune, NTNU Gjøvik, Læringsfabrikken, Ringsaker videregående skole, Vitensenteret Innlandet, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS og G3 Gausdal Treindustrier SA.

Bakgrunn for prosjektet

Den skogbaserte næringen har over tid rapportert om et økende behov for påfyll av kompetanse. Svært mange av medarbeiderne har behov for kurs som setter dem i stand til å håndtere ny, mer avansert prosessteknologi og nye miljøkrav til produkter og produksjonsmetoder.

Prosjektet Heartwood skal utvikle modeller for verdensledende industriutdanning for skogbasert industri.

Prosjektet skal ha følgende resultater:

  • utvikle fleksible og geografisk distribuerte utdanningsmodeller
  • sette bedriftene i stand til å drive avanserte bedriftsskoler
  • samordne og spre kunnskap fra spissede kompetansemiljøer blant maskinleverandører og forskningsmiljøer
  • utvikle fleksible og attraktive bo- og arbeidsmodeller

Forprosjekt

I februar 2022 satte fylkeskommunen i gang et forprosjekt for å identifisere behovet for en større satsing på kompetansetiltak.

Forprosjektet avdekket at det er positivt for regionen og næringslivet å samarbeide tettere om læring for ansatte i industrien, voksnes læring, yrkesfagutdanningene og rekrutteringstiltak rettet personer som ikke jobber i industrien.

- Merverdi for hele Innlandet

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin vurdering at Heartwood vil bidra med betydelig merverdi for i første omgang trearbeidende industri og på sikt hele næringslivet i Innlandet.

- Prosjektet vil ha betydelig overføringsverdi til andre industrielle områder og næringer som har behov for å styrke kompetansen. Satsing på å øke kompetansen vil bidra til styrket konkurransekraft og på den måten sikre bedriftene og arbeidsplasser i fylket, skriver han.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Les sakspapirene PS 159/2022

Fakta om Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC) er et samvirkeforetak med 31 eiere. Blant eierne er Glommen Mjøsen Skog SA, Boligpartner AS, NTNU Gjøvik og Sparebank 1 Østlandet.  Målet er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

NWC skal i framtida ha en ledende posisjon i markedet for klimavennlige bygg- og boligløsninger i Scandinavia og levere produkter av høy verdi i det internasjonale markedet.