Satser videre på Innlandsporteføljen

Politikerne gir tre millioner kroner til å følge opp prosjektet Innlandsporteføljen i 2024.

Mann som holder på med verktøy som spruter gnister - Klikk for stort bilde iStock Dette vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

De tre millioner kronene fra fylkeskommunen skal i hovedsak brukes på prosjektledelse, arrangementer og samlinger for relevante aktører og arbeid med kommunikasjon og påvirkning.

Løfte fram grønne prosjekter

Innlandsporteføljen er et prosjekt der vi skal løfte fram de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket som har størst mulighet til å lykkes med eksport og verdiskaping.

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet.

14 prosjekter i porteføljen

14 samarbeidsprosjekter er så langt plukket ut til å være med i porteføljen. Disse prosjektene er på forskjellige stadier, og de vil derfor ha ulikt behov for oppfølging og hjelp for å bli satt ut i livet. Noen samarbeidsprosjekter er allerede opprettet, mens andre er på planstadiet.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin vurdering at de tre partnerne må organisere seg sammen med andre sentrale aktører slik at prosjektene får den oppfølgingen de trenger for å lykkes.

Næringslivet skal også selv ta ansvar for å drive fram prosjektene.

Klimautfordringer

Utgangspunktet for etableringen av Innlandsporteføljen er klimautfordringene, som krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i næringslivet.

Hvis vi klarer å realisere prosjektene i porteføljen kan vi oppnå 15,5 milliarder kroner i økt verdiskaping og 5400 nye grønne arbeidsplasser i Innlandet fram mot 2030.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 28/2023

Mer om Innlandsporteføljen