Penger til utvikling av industrien

NCE Manufacturing, Klosser Innovasjon og Skogselskapet i Hedmark får penger til industriprosjekter.

Det vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

Klyngeutvikling

NCE Manufacturing får 2,7 millioner kroner til utvikling av klyngen.

NCE Manufakturing er en industriklynge med utgangspunkt i Gjøvikregionen. Klyngen skal utvikle industrien innenfor vareproduksjon basert på lettvekstmaterialer, automatisering og effektive produksjonssystemer.

Effektene NCE Manufacturing ønsker å oppnå, er blant annet økt eksport fra landbasert industri i Innlandet og at flere bedrifter i Innlandet deltar mer i nasjonale verdikjeder knyttet til verdiskaping i industrien.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 20/2023

Omstilling

Klosser Innovasjon får 2 millioner kroner til andre året av prosjektet Klyngebasert omstilling 7sterke og Kongsvingerregionen.

De skal blant annet jobbe med å fortsette å kartlegge innovasjonsideer og vekstprosjekter i eksisterende industri og videreutvikle og gjennomføre klyngebaserte innovasjons- og utviklingsprogram.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 21/2023

Ny industri

Klosser Innovasjon får også 1,2 millioner kroner til andre året av prosjektet Etablering og skalering av ny industri i Innlandet.

Pengene skal blant annet gå til å ta imot og håndtere nye initiativ i industrien slik at aktørene bak bestemmer seg for å etablere virksomheten sin i Innlandet. Målet er at to til tre industribedrifter skal etablere seg i fylket per år.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 22/2023

Flere i skognæringen

Skogbruksmaskin stabler tømmer - Klikk for stort bildeSkognæringen i Innlandet trenger å øke rekrutteringen til bransjen. Geir Berg Prosjektet JOB:U får 550 000 kroner til tredje og siste år av prosjektet. Innlandet fylkeskommune har også gitt støtte til de to første årene.

Det er skognæringen i Innlandet som står bak prosjektet, og Skogselskapet i Hedmark er søker.

Et stort behov for rekruttering i bransjen er bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang.

Målet for prosjektet er å øke rekrutteringen, omdømmet og interessen for utdanning og jobb i skogbruk og naturbruk.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 23/2023